Kenelle?

Opas ja koulutusmateriaali on tuotettu ammatillisten oppilaitosten opettajien käyttöön. Se sopii myös esimerkiksi liikunta- ja terveystiedon opettajille, jotka käsittelevät TTT-osaamista opetuksessaan. Koulutusmateriaalia voivat käyttää myös opiskelijat itse sekä esimerkiksi työpaikkaohjaajat.

Sisältö on suunniteltu niin, että opettajan on hyvä lisätä kokonaisuuteen oman ammattialansa erityistarpeet. Esimerkiksi parturikampaaja-alalla voidaan pohtia erikseen alan kemikaalialtistuksia, ja vaikkapa rakennusalalla työmaiden turvallisuusriskejä.

Mitä opit?

Koulutusmateriaalin avulla, opettajan johdolla, opiskelijat saavat perustiedot työturvallisuudesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista (TTT). TTT-osaaminen on tärkeä osa opiskelijan työelämävalmiuksia.

Miten koulutus on rakennettu?

Koulutus sisältää oman osion, eli moduulin, työturvallisuudesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista. Osuuksia voi käyttää kokonaisuutena tai osina, mutta koska työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi nivoutuvat toisiinsa, jokaisesta moduulista kertyvä tieto hyödynnetään seuraavassa moduulissa.

Kukin moduuli sisältää tietoa sekä oppimistehtäviä, joita tehdään yksin ja pienryhmässä. Moduuleiden välissä on välitehtävä orientoimaan seuraavaan moduuliin.

Yhden moduulin käsittely kestää noin 3 tuntia. Löydät tarkemman aikataulutuksen kunkin moduulin kohdalta.

Huom! Johdantona tutustukaa TTT-osaamisen määritelmään.

Opettaja, ennen kuin ryhdyt käsittelemään työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia oppilaidesi kanssa oheisten materiaalien kautta, lue tämä osio. Olemme koonneet sinulle vinkkejä ja huomioitavia asioita kokonaisuuden läpikäymiseen.

 • Tutustu huolellisesti jokaiseen osuuteen etukäteen ja avaa niissä olevat linkit, jotta olet itse perillä aihealueista. Hae opettamasi toimialan näkökulma asioihin. Siinä sinä olet asiantuntija!
 • Mieti, miten luot mielikuvan opiskelijoille TTT-asioiden liittymisestä toisiinsa.
 • Huomioi esityksessä olevat tehtävät ja suunnittele etukäteen, miten teidän ryhmän kannattaa ne toteuttaa.
 • Suosittelemme, että jaat opiskelijat valmiiksi koulutustilassa 3–4 hengen pienryhmiin.
 • Kolmen kerran kokonaisuudessa hyödynnetään edellisen kerran oppeja, joten koulutusjaksot on hyvä pitää kahden viikon sisällä, jotta edellisen kerran opit ja keskustelut ovat muistissa.
 • Koska myös yrittäjyys koskee monia opiskelijoita, yrittäjä- ja työnantajanäkökulmat ovat paikoin esillä.

Ennen Työturvallisuus-osiota:

 • Osuuteen kuuluu Vaarakartan teko. Varaa sitä varten opiskelijoiden oman alan työharjoittelutila, jotta he voivat havainnoida vaaroja aidossa ympäristössä. Lisäksi jokainen pienryhmä tarvitsee paperia sekä kolme eriväristä kynää: punainen, vihreä ja sininen. Tehtäväohjeet opiskelijat voivat kuvata kännykälleen. (Dia 16)
 • Jos omasta organisaatiostanne löytyy vaarailmoitus- tai turvallisuushavaintolomake, käyttäkää sitä.
 • Muista tulostaa oppilaille Työn ja terveyden oma-arviointilomake, joka opiskelijoiden tulee täyttää välitehtävänä ennen seuraavaa osiota.

Ennen Työterveys-osiota:

 • Mieti etukäteen, mitä sairauksia edellisen kerran vaarakävelyssä esiin tulleet työn vaarat tai kuormitustekijät voivat aiheuttaa teidän ammattialalla. Linkkejä asiaan löytyy dioilta 6–8. Halutessasi voit jakaa linkkejä eri ryhmille, jotta opiskelijat oppivat löytämään materiaalia netistä. Opiskelijat voit ohjata hakemaan omaan alaan liittyvää tietoa kyseisistä linkeistä.
 • Hae valmiiksi netistä Työ ja terveys -elokuva, joka katsotaan moduulin aikana (dia 11). Voit ohjeistaa puolet katsomaan erilaisuutta nykyajan työelämään nähden ja toisen puolen, mitä samaa löytyy nykyajasta.
 • Printtaa opiskelijoille Työn ja terveyden oma-arviointilomake, joka täytetään ja josta keskustellaan osuuden aikana.
 • Voit ladata valmiiksi Yrittäjän työkyky-oppaan, joka liittyy välitehtävään.

Ennen Työhyvinvointi-osiota:

 • Työkykytalo-diassa (dia 6) voi muistuttaa, että talon kerrokset löytyivät myös edellisen kerran itseaviointilomakkeesta.
 • Ota valmiiksi esiin Yrittäjän työkyky -opas välitehtävän purkua varten (dia 7).
 • Voitte diojen 8–10 diojen kohdalla katsoa Työkykyoppaan sivuja: Dian 8 asiaa löytyy oppaasta sivuilta 6–7, dian 9 oppaan sivulta 8 ja dian 10 oppaan sivulta 15. Lisämateriaalia unesta Uni ja palautuminen -sivuilta.
 • Työhyvinvointitehtävää (dia 16) hanki kuvakorttipakka tai etsi itse erilaisia kuvia, joista opiskelijat voivat valita tehtävän aikana. Tärkeää, että korteissa on eri tunnelmia ja värejä.
 • Varaa post it-lappuja diojen 31 ja 35 tehtäviin.

Työhyvinvointi-osuuden lopuksi jättäkää aikaa koko kokonaisuuden loppukeskustelulle: Mitä jäi mieleen? Mitä opittiin?

Tämän työturvallisuus-osuuden tavoitteena on, että opiskelija:

 • tunnistaa työpaikkojen vaaratekijöitä
 • osaa ilmoittaa vaaratilanteesta tai turvallisuushavainnosta.

Aikataulu

KestoSisältö
45 minYleistä työsuojelusta ja vaarakäsite-pariharjoitus (diat 3-14)
15 minTauko
45 minVaarakartta (diat 15-17)
15 minTauko
20 minVaarakartan purku (dia 18)
15 minMistä apua työpaikalla? Miten ilmoitan vaaratilanteesta? (diat 19-29)
10 minYhteenveto ja välitehtävän ohjeistus (diat 30-32)
Lopetus

Sisältö

Voit myös ladata koko aineiston koneellesi pdf-muodossa.

Tämän työturvallisuus-osuuden sisällöstä vastaa erityisasiantuntija Jarmo Vorne.

Tämän työterveys-osuuden tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää työn ja työympäristön vaikutukset terveyteen
 • edistää omaa terveyttään ja työkykyään.

Aikataulu

KestoSisältö
30 minTyön voimavarat ja vaarat terveydelle (diat 3-9)
15 minTyöelämän muutokset (diat 10-12)
15 minTauko
45 minOmaan terveyteen ja työkykyyn vaikuttaminen (diat 13-17)
15 minTauko
20 minTyöterveyshuolto apuna (diat 18-26)
20 minTyökyky-videoiden käsittely (dia 27)
5 minVälitehtävän ohjeistus (dia 28)
Lopetus

Sisältö

Voit myös ladata esityksen itsellesi pdf-muodossa.

Tämän osuuden sisällöstä vastaa erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen.

Tämän työhyvinvointi-osuuden tavoitteena on, että opiskelija:

 • tunnistaa työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä
 • osaa vaikuttaa omaan ja työyhteisön työhyvinvointiin.

Aikataulu

KestoSisältö
20 minYleistä työhyvinvoinnista – mitä työhyvinvointi tarkoittaa? (diat 3–10)
20 minTulevaisuuden työelämän tarpeet (diat 11–15)
20 minOman työhyvinvoinnin kuvaaminen – ryhmätyö (dia 16)
20 minTauko
20 minTyöhyvinvoinnin osatekijät työpaikalla ja työntekijälle (diat 17–20)
20 minSäädökset ja sopimukset – työhyvinvointitesti (diat 21–27)
20 minYhteistyöllä kohti unelmien työpaikkaa (diat 28–35)
10 minKehittäjän muistilista. Mistä tietoa jatkossa? (diat 36–37)
Lopetus

Sisältö

Voit myös ladata esityksen itsellesi pdf-muodossa.

Tämän osuuden sisällöstä vastaa vanhempi tutkija Tuula Räsänen.

Työhyvinvointitesti

Tämä testi tehdään työhyvinvointi-osuudessa. Sen voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmässä.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää materiaalista tai haluat asiantuntijamme pitämään teille TTT-koulutuksen, ota yhteyttä erityisasiantuntija Kristina Ruuskaseen.

Opas on tehty TyhyverkostoX TTT-Osaaminen -hankkeessa 2015-2018. Koulutus on pilotoitu ammatillisissa oppilaitoksissa (Esedu, Riveria ja Hyria) merkonomi-, sähkötekniikka- ja parturikampaajaopiskelijoiden ja heidän opettajiensa kanssa. Työterveyslaitoksen vetämästä Combo-hankkeesta on saatu vinkkejä koulutuksen suunnitteluun.