Julkaisut ovat avoimessa julkaisuarkistossa Julkarissa.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011

Tietoja ammattitautien, ammattitautiepäilyjen ja eräinä työtapaturmina korvattavien vammojen vuoksi lääkäreiden tutkimuksissa olleista potilaista on kerätty vuodesta 1964.

Työperäisten sairauksien rekisteri sai tiedot ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä suoraan vakuutuslaitoksilta erillisillä ammattitautikorteilla vuoteen 2002 saakka. Tapaturmavakuutuslain muutoksen seurauksena Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) ryhtyi keräämään tietoja vakuutuslaitoksilta ja toimitti ne sitten sähköisessä muodossa TPSR-rekisteriin. Tiedonkulun ja kerättävien tietojen muutos toi esiin useita tietojen kattavuuteen ja luotettavuuteen liittyviä ongelmia ja ristiriitaisuuksia. Näiden siirtymävaiheen epäselvyyksien takia vuosia 2003 ja 2004 koskevaa TPSR:n ammattitautijulkaisua ei voitu tuottaa.