17.6.2020

Uusimmassa valmistuneessa tilastossa Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin yhteensä 4090 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, joka on noin 7 % vähemmän kuin edellisen vuoden tarkastelussa. Koko aineiston selvästi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat meluvamma ja asbestiplakkitauti. Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen meluvamma. Seuraavaksi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä olivat allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti ja ammattiastma.

Ammattitaudit miesten vitsaus

Miesten ja naisten ammattitautikirjot poikkesivat toisistaan. Työikäisillä miehillä yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat meluvamma, asbestiplakkitauti ja allerginen kosketusihottuma. Työikäisillä naisilla yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat puolestaan allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma ja ammattiastma.

Monet ammattitaudit puhkeavat vasta eläkeiässä, minkä takia myös yli 65-vuotiaat ovat mukana tarkastelussa. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma ja mesoteliooma.

Myös määrällisesti ero miesten ja naisten välillä oli merkittävä. Lähes kahdeksan kymmenestä vahvistetusta sairastuneesta oli miehiä. Eläkeikäisistä, yli 65-vuotiaista, melkein kaikki tapaukset (97 %) kirjattiin miehille. Asbestisairauksiin liittyy tyypillisesti pitkä viive altistumisen ja asbestisairauden toteamisen välillä, joten suurin osa asbestisairauksista todetaan yli 65-vuotiailla. Työikäisten asbestisairaustapauksien määrä on laskenut tasaisesti useiden vuosien ajan.

 

Työelämätieto-palvelussa tapauksia voi tarkastella ammattitaudin,  ammatin tai altisteen, maakunnan tai vuoden, tai sukupuolen tai ikäluokan mukaan jaoteltuina.

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kerätään tietoa ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Työperäisten sairauksien rekisteri on tutkimusrekisteri, jota Työterveyslaitos ylläpitää. Tilastoviranomaiset Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) toimittavat tiedot Työperäisten sairauksien rekisteriin. Rekisteritietoja täsmennetään tiedoilla, jotka saadaan lääkärien tekemistä ammattitauti-ilmoituksista Aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueille. Ammattitautitilastot valmistuvat viiveellä ja siksi tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2016.

Lisätietoja: