27.8.2018

Tiedote 27/2018

Väänänen on toiminut useissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä Työterveyslaitoksessa vuodesta 1998 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii Väestö ja työkyky -ohjelman ohjelmapäällikkönä.

Ari Väänäsen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muuttuvan työväestön sekä työn ja terveyden leikkauspisteeseen liittyvät kysymykset. Ydintutkimuskohteita ovat työelämän muutokset ja työkyvyn murros, työikäisten mielenterveysongelmia esiin nostattavat mekanismit sekä monet muut psyykkistä työkykyä haastavat kysymykset uudistuvassa työelämässä.

– Minua kiinnostaa erityisesti psyykkinen haavoittuvuus työelämässä ja tähän liittyvä työntekijyyden toimintaraamien murros, sanoo Väänänen.

Ari Väänänen on tutkinut myös maahanmuuttajien osaamista ja hyvinvointia suomalaisessa työelämässä ja monikulttuuristen työpaikkojen erityiskysymyksiä.

– Tutkimustyön tavoitteena on rakentaa proaktiivisesti uusia lähestymistapoja – niin tieteellisiä kuin käytännöllisiä, joita hyödyntämällä on mahdollista päästä hyvinvoivempaan ja tuottavampaan työelämään, Väänänen tiivistää.

– Työelämän muuttuessa nopeasti erityisesti teknologisen kehityksen myötä tarvitaan ymmärrystä ja ennakointikykyä siinä, miten muutos vaikuttaa työkyvyn riskeihin. Kansallisella tasolla tämä on tärkeää työllisyyden ja työurien tukemisen sekä kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta, sanoo johtaja Pauli Forma Työkyky ja työurat -kärkiyksiköstä.

Väänänen soveltaa erilaisia moni- ja poikkitieteisiä lähestymistapoja, joissa muun muassa yhteiskuntatieteelliset, psykologiset, epidemiologiset ja medikaaliset viitekehykset kohtaavat. Hän työskentelee useiden kansainvälisten yliopistojen kanssa ja hänellä on laajat kotimaiset verkostot. Vuosina 2003–2018 Väänänen on julkaisut kollegoidensa kanssa yli 100 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, joista valtaosa on julkaistu kansainvälisesti korkeatasoisissa tiedelehdissä.

Hän on toiminut vastuututkijana muun muassa Suomen Akatemian, Työsuojelurahaston ja ESR:n rahoittamissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Taustaltaan hän on sosiaali- ja käyttäytymistieteilijä. Hän on väitellyt Tampereen (2005) ja Groningenin yliopistoista (2010). TTL:n lisäksi Väänänen toiminut seitsemässä kv-yliopistossa ja -järjestössä yhteensä kolmen vuoden ajan. Ari Väänänen on myös vierailevana professorina Kentin yliopistossa.