28.9.2017

Tiedote 46/2017

Vaikuttava työterveystoiminta perustuu työpaikan ja työterveyshuollon suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Työterveysyhteistyön ydin rakentuu kahden toimijan, työpaikan ja työterveyshuollon välille. Molempia osapuolia hyödyntävä ja hedelmällinen yhteistyö vaatii yhteistyöhön panostamista. Sujuva yhteistyö ei synny itsestään.

”Tarvitaan toimivia yhteistyökäytänteitä ja toimintamalleja, jotta työterveyshuolto voi toimia työpaikan yhteistyökumppanina työntekijöiden kokonaisvaltaisessa työkyvyn tukemisessa. Näitä käytänteitä löytyy nyt uudesta kokonaisuudestamme”, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitokselta.

Esimiehet eivät aina osaa hyödyntää työterveyshuollon osaamista. Sovittujen toimintamallien kautta esimiehet saavat työterveyshuollosta yhteistyökumppanin, jonka kanssa he voivat pitää huolta työntekijöistään ja tukea heidän työkykyään. Vaikuttava työterveysyhteistyö edellyttää selkeitä rooleja ja sovittuja käytänteitä.

Yhdessä kehittäen kohti sujuvaa työterveysyhteistyötä

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt syntyivät työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteiskehittämisen tuloksena. Ne ovat konkreettisia arjessa rakennettuja työkaluja, joita voivat hyödyntää niin työpaikat kuin työterveystoimijat. Työterveysyhteistyö on aina tilannesidonnaista ja tämän vuoksi hyvät käytännöt on tarkoitettu esimerkeiksi hyvistä yhteistyön tavoista ja niitä voidaan soveltaa ja kehittää eteenpäin omassa työterveysyhteistyössä.

Kokonaisuudesta löytyy ohjeita ja lomakkeita esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

  • Sovita työterveysyhteistyö osaksi strategiaa ja suunnitelmia
  • Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut: mitä ja miten käytän?
  • Tee yhteistyötä sisäilmasto-ongelmista viestimisessä
  • Tee työkyvyn tuen roolit, vastuut ja kustannukset näkyviksi
  • Tunnista mahdollisuudet korvaavalle työlle
  • Hyödynnä työterveyshuoltoa esimiesten tukena muutoksissa

Hyvät käytännöt vaikuttavaan yhteistyöhön löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta:

>>Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt

Ne on julkaistu myös ruotsiksi:

>>God praxis för företagshälsovårdssamarbete

Esittelemme sivustoa webinaarissa 4.10.2017 klo 9-10. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta:

>>Ilmoittaudu Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt webinaariin

 

Lisätietoja:

Hanna Hakulinen, kehittämispäällikkö, puh: 043 8241072, hanna.hakulinen(at)ttl.fi

Sanna Pesonen, tutkija, puh: 043 824 4502, sanna.pesonen(at)ttl.fi

Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt on kehitetty osana ESR:n ja Työterveyslaitoksen rahoittamaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt -hanketta (2015–2018). Hanke on osa isompaa Tampereen yliopiston koordinoimaa Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) hanketta.