21.8.2018

Helsingin sanomat kirjoittaa 9.8.2018 julkaisemassaan artikkelissa asbestipurkutöistä. Jutussa on haastateltu mm. Työterveyslaitoksen asiantuntijaa.

Talonrakennusteollisuus ry:n vastineessa ”Asbestikartoituksia ei saa tehdä kuka vain” lakimies Ville Wartiovaara korjaa HS:n artikkelissa olleita väitteitä asbestikartoituksen vaatimuksista. Työterveyslaitos yhtyy Wartiovaaran näkemyksiin.

Asbestikartoitus on huomattavasti laajempi ja vaativampi toimenpide kuin pelkkä näytteenotto, mutta näytteitäkään ei saa aina ottaa kuka tahansa. Pahoittelemme Työterveyslaitoksen asiantuntijan haastattelun aiheuttamia väärinkäsityksiä HS:n alkuperäisessä artikkelissa.

Vuonna 2016 voimaan tulleen asbestilainsäädännön mukaan asbestipurun tekeminen vaatii aina asbestikartoituksen, jonka tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Kartoitus on dokumentoitava.

Työterveyslaitos esitti jo huhtikuussa 2018, että asbestikartoittajilta tulisi edellyttää pätevyyden osoittavaa henkilösertifikaattia ja näytteitä analysoivilta laboratorioilta riippumattoman tahon toteamaa pätevyyttä eli akkreditointia.

Asbesti on edelleen eniten työperäisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttava kemiallinen altiste Suomessa. Vaikka asbestisairaustapaukset ovat seurausta vuosikymmeniä sitten tapahtuneesta altistumisesta, ihmiset saattavat yhä altistua asbestille sekä korjausrakentamisen yhteydessä että kaivosteollisuudessa. Asbestitöiden turvallisuutta on edelleen parannettava torjuntatoimia kehittämällä, tiedotusta lisäämällä ja valvontaa tehostamalla.

Työterveyslaitoksen ohjeisiin ja näkemyksiin asbestista voi perehtyä tarkemmin täällä .