Työkirja koostuu kuudesta osiosta eli askeleesta. Useimmissa osioissa työskennellään yhdessä työyhteisönä, mutta viides osio on suunnattu erityisesti esimiehille.

  • Ensimmäinen askel: Selvitetään, millaisia vuorovaikutuksen kehittämisen tarpeita omassa työyhteisössä on tai mitä halutaan työstää. Onko työyhteisössämme tarvetta työstää kielteistä, epäasiallista ja ei-toivottavaa käyttäytymistä vai onko tarve edistää myönteistä ja vastuullista työkäyttäytymistä?
  • Toinen askel: Epäasiallisen ja vastuuttoman työkäyttäytymisen ja sen riskien tunnistaminen. Millaista epäasialliseksi koettua käyttäytymistä työyhteisössä ilmenee ja mitkä tekijät työssä ja työoloissa altistavat sille?
  • Kolmas askel: Jokainen ottaa kokemansa ja havaitsemansa epä asiallisen kohtelun ja vastuuttoman työkäyttäytymisen puheeksi.
  • Neljäs askel: Esimiehet selvittävät asianmukaisesti tietoonsa tulleet epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset ja havainnot sekä vastuuttoman työkäyttäytymisen.
  • Viides askel: Mietitään, sallitaanko epäasiallinen käyttäytyminen omassa työyhteisössä. Tunnistetaan epäasiallisen kohtelun puheeksi ottamista ja siihen puuttumista haittaavat tai estävät toiminta- ja ajattelutavat.
  • Kuudes askel: Myönteisen vuorovaikutuksen ja vastuullisen työkäyttäytymisen kehittäminen.

Kun työyhteisössä on yhdessä sovittu, mitä halutaan käsitellä, edetään askelmilla sen mukaisesti. Kehittämistyön tueksi voidaan pyytää esimerkiksi henkilöstöhallinnon edustaja tai työterveyshuollon psykologi. Useimpiin askelmiin liittyy tietoa ja erilaisia tehtäviä, joita tehdään yksilöllisesti, pareittain, pienryhmissä ja yhdessä sekä ehdotuksia yhteisen keskustelun aiheiksi.

Työkirja on laadittu osana Kohti sopuisaa työyhteisöä (Sopuisa) – epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla -hanketta. Hankkeessa toteutettiin kehittämistoimia organisaatioiden eri tasoilla. Työkirja sisältää osan työyhteisövalmennusten harjoituksista.

>> Lataa työkirja käyttöösi Julkarissa