tiistaina 15. elokuuta 2017

Ajatuksenhelmiä kouluturvallisuuden edistämiseen

On jälleen se aika vuodesta kun koululaiset palaavat arkeen pitkän kesän jälkeen. Tämän arjen soisi olevan jokaiselle oppilaalle ja yhtä lailla opettajalle hyvinvointia tuottava ja turvallinen.

Monessa koulussa panostetaankin turvallisuuden johtamiseen. Turvallisuus ymmärretään laajasti osaksi päivittäistä arkea ja sitä edistetään kehittämällä koulun jokapäiväisiä käytäntöjä.

Turvallisuuden edistämisessä toimijana ovat useimmiten aikuiset: rehtori, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Mitä turvallisuuskysymyksiä oppilaat pitävät tärkeinä?

Kuluneena kesänä Työterveyslaitoksella työskenteli kesätyöntekijöitä Turvallisuuden edistäminen opetusalalla (EduSafe) -hankkeessa. Oli ilahduttavaa kuulla, että nuoret kokivat kouluturvallisuuden olevan hyvällä tasolla. Erityisesti he toivat esille, että paloturvallisuusopetus on kouluissa kohdillaan. Toisaalta nuoret kokivat, että monissa kouluissa on edelleen kehittämistä erilaisten ihmisten tasa-arvoisessa huomioinnissa, mahdollisuuksissa liikkua ja tulla hyväksytyksi.

Onko nykyinen kouluympäristömme fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen kaikille ulkoisesta olemuksesta ja identiteetistä riippumatta?

Nuoret tekivätkin teräviä huomioita, jotka auttoivat avartamaan tällaisen keski-ikäisen työelämäntutkijan mieltä. He suhtautuivat kriittisesti asioihin, joihin ainakaan minä viime vuosituhannen yhtenäiskulttuurissa kasvaneena en ole osannut edes kiinnittää huomiota, saati kyseenalaistaa niitä.

Nuoret toivat esimerkiksi esille, että monissa kouluissa käytössä oleva jako tyttöjen ja poikien vessoihin saattaa aiheuttaa turvattomuutta oppilaille, jotka kokevat olevansa muunsukupuolisia tai sukupuolettomia.  Arjessa osa oppilaista siis joutuu tekemään valintansa sukupuolensa vastaisesti tai altistamaan itsensä mahdolliselle kiusaamiselle. Yhtä lailla esimerkiksi liikuntatunnit pidetään melko yleisesti tyttöjen ja poikien ryhmissä.

Voisimmeko yhä laajemmin kyseenalaistaa sukupuolittuneet käytännöt ja edistää siten tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa koulua? Kyse on pienistä valinnoista ja teoista, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia nuortemme hyvinvoinnille.

Opettaja, rehtori tai muu koulussa työskentelevä, mikä on sinun seuraava askeleesi tasa-arvoisen ja turvallisen arjen edistämiseksi? Kenties saat ajatuksenhelmen oman koulusi nuorilta…

Anna-Leena Kurki @AnnaLeenaKurki

15.8.2017