keskiviikkona 15. helmikuuta 2017

Mihin asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia?

Monesta suomalaisesta asiantuntijaorganisaatioista löytyy neljä seuraavaa työntekijätyyppiä. Tutustutaan heidän tilanteisiinsa, jotta nähdään onko heillä tarvetta työaikalain tarjoamalle ohjaukselle.

Pekka Pärjääjä tulee aamulla täsmällisesti toimistolle, tekee työnsä – mielellään toimistolla tiiviisti – ja lähtee säntillisesti työsopimuksessa määritetyn päivittäisen työajan jälkeen kotiin. Pekalla on harrastuksia, jotka hän kokee tärkeinä ja haluaa satsata niihin myös aikaa.

Toimistosta löytyy myös Liisa Liehu, monessa mukana oleva, ehtivä ja innokas kokeilemaan uutta. Hän tarttuu mielellään sähköposteihin ja puhelimeen myös iltaisin, jos ne vievät asioita eteenpäin. Sunnuntaisin kun perhe on harrastuksissaan, Liisa valmistautuu tulevaan viikkoon ja hoitaa muutamia rästejäkin. Liisan voi tavata työn parissa myös kaupungilta tai seminaareissa eikä parempaa paikkaa jatkaa hommia olekaan kuin matkustusvälineet: matkapäivistä löytyy paljon aikaa tehdä töitä.

Kolmantena tyyppinä toimistolla hiihtelee Helena Haamu. Helenalla on omat rutiininsa, onhan työuraa jo takana ja isännän kanssa kaksin ollessa viikonlopun piristyksiä ovat lapsenlapset. Helenan päivät alkavat tyypillisesti vähän myöhemmin, mutta Helena joustaa palaveritarpeiden mukaan ja jos sattuu hyvä työvire eikä illaksi ole kulttuuririentoja, niin työpäivä voi venyä myös illasta. Helena pitää säännöllisesti yhden etäpäivän viikossa. Ulkomaan työmatkoja, usein kutsuttuna puhujana, on noin kerran kuukaudessa, joten kannettava kulkee laukussa mukana.

Neljäs tyyppimme on joukon nuorin. Timo Tomeralla on 3 pientä lasta ja uraa tekevä vaimo. Lisäksi Timo huolehtii vanhemmistaan, jotka asuvat muutaman tunnin ajomatkan päässä ja tarvitsevat säännöllisesti apua. Timo arvostaa työssään mahdollisuutta tehdä etäpäiviä ja olla sairaiden lasten kanssa kotona. Timo pyörittää vapaa-ajallaan myös pientä palvelutoimintaa harrastukseensa liittyen ja myy työtään alustojen kautta. Timon työaikasaldot eivät kerry, sillä vaikka lasten hoitokyydeissä vuorotellaankin vaimon kanssa, on useimpina päivinä aamulla kiire töihin ja illalla kotiin.

Mikä merkitys työaikalailla on näille asiantuntijoille? Pekka Pärjääjälle ehkä vähäisin: hän noudattaa työsopimuksensa työaikaa ja huolehtii vapaa-ajastaan. Todennäköisesti vapaa-ajan harrastukset tukevat työssäjaksamista, joten tilanne on hyvä.

Työorientoitunut Liisa Liehu kaipaa tukea työn ja vapaa-ajan rajaamiseen. Liukuuko työaika liikaa vapaa-ajalle? Jääkö irrottautumiselle ja levolle riittävästi aikaa? Työaikalain mukaan tulee huolehtia vähintään 11 tunnin vapaa-ajasta työpäivien välillä. Liisan pitäisi myös entistä paremmin huomioida, ettei työhön kokonaisuudessaan käytetty aika nouse liian korkeaksi, yli 48 viikkotuntiin. Tämä Euroopan työaikadirektiivin ohje on ajankohtainen ja tarpeellinen asiantuntijoilla kuten Liisasta huomaamme.

Työaikalain mukaan tulee huolehtia vähintään 11 tunnin vapaa-ajasta työpäivien välillä.

Myös Helena Haamu, jolla työuraa ja siten ikääkin on enemmän, voisi huomioida samoja asioita työaikalain avulla kuin Liisa. Molemmat naiset tarvitsisivat myös esimiehen ja/tai työyhteisön tukea ja keskustelua siitä, mikä on riittävää ja ettei töitä tehdä liikaa.

Miehemme ruuhkavuosissa, Timo Tomera, on työaikalain näkökulmasta hyvässä tilanteessa: työaika pysyy kurissa lasten päivähoidon tuomien raamien myötä. Kokonaiselämäntilanne hoivan ja alustatyön yhdistelmänä sen sijaan voi olla kuormittava, joten Timon kohdalla voisi olla tarpeen miettiä olisiko työaikajoustoista, kuten esimerkiksi jonkin aikaa tehtävästä osa-aikatyöstä hyötyä.

Nämä tyypit, asiantuntijatyön sankarit, hyötyvät kaikki työaikalain tuomasta takalaudasta. Ketään ei tarvitse vahtia, työt tehdään ja mobiiliteknologia mahdollistaa töiden hoitamisen myös silloin kun ollaan poissa toimistolta. Emme siis voi jättää työaikalakia dinosaurusten tavoin museoon, vaan se on pidettävä nykypäivässämme mukana – nykyaikaisessa muodossa huomioiden eri tavat tehdä työtä.

Annina Ropponen @AnninaRop

 

15.2.2017