perjantaina 09. marraskuuta 2018

Digitaalinen työterveysalan kehittäminen etenee

Nykyaikaisen työelämän kehittämisen keskiössä on data. Mutta datan hyödyntämisessä tarvitaan myös asiakaslähtöistä palvelumuotoilua ja tasavertaista yhteiskehittämistä. Nämä näkyvät yhä enemmän Työterveyslaitoksen toiminnassa.

Digitalisaation ytimessä on olemassa olevien prosessien ja toimintatapojen rakentaminen uusilla tavoilla hyödyntäen digitaalista teknologiaa. Kehitys johtaa äärimmillään olemassa olevien toimintatapojen täydelliseen muutokseen.

Työterveyden ja -turvallisuuden osalta digitalisaatio näkyy siinä, että lähes kaikki alan toimijat pohtivat oman toimintansa kehittämistä digitaalisuutta hyödyntämällä. Keskiössä on data, jonka avulla virtaviivaistetaan prosesseja, parannetaan asiakaskokemusta ja kehitetään uusia palveluita.

Myös kehittämisen tavat muuttuvat: avainkäsitteitä ovat palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen.

Palvelumuotoilun tavoitteena on suunnitella palveluja asiakaslähtöisesti, eli vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita ja arkipäivän tilanteita.

Yhteiskehittäminen on tasavertaista eri osapuolten erilaiset intressit ja tavoitteet tunnistavaa toimintaa, jolla pyritään tunnistamaan yhteinen tavoite ja kaikkia osapuolia kiinnostava aihe.

Nämä digitaalisen työelämän kehittämisen piirteet näkyvät vahvasti myös Työterveyslaitoksen toiminnassa.

Työkykyjohtamisen tilannekuva luodaan yhdessä

Olemme Työterveyslaitoksella parhaillaan yhteiskehittämässä eläkevakuuttajien kanssa kyselyä, jolla luodaan ensimmäistä kertaa ajantasainen ja koko suomalaisen työmarkkinan kattava tilannekuva työkykyjohtamisesta Suomessa. Kyselyn tuoma tieto vertailumahdollisuuksineen on tärkeää työkykyriskin hallinnan ja työurien pidentämisen kannalta.

Aikaisemmin tällainen kysely olisi laadittu Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden toimesta, ja eläkevakuuttajien asiantuntijoiden kommentteja olisi ehkä kysytty valmiiseen tai puolivalmiiseen kyselyyn.

Nyt yhteistyössä lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä aidosti kaikkien osapuolten asiantuntemusta ja näkemystä hyödyntäen.

Työkykyjohtamisen kyselyn toteutuksessa tullaan myös käyttämään muita uusia toimintatapoja.

Työelämätiedon koontipalvelu tehdään asiakas huomioiden

Toinen esimerkki uudesta digitaalisuuden hyödyntämisestä on Työterveyslaitoksen toteuttama työelämätiedon koontipalvelu. Sen tavoitteena on esittää ajantasainen tilannekuva suomalaisesta työelämästä ja tuoda se kaikkien saataville.

Aikaisemmin tilannekuvaa muodostettiin erillisistä raporteista ja palveluista. Osa tiedoista on saattanut olla vaikeasti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Koontipalvelun avulla asiakas voi porautua juuri häntä kiinnostaviin työelämätietoihin. Myös se on uutta, että tiedot perustuvat paitsi Työterveyslaitoksen, myös muiden alan toimijoiden datoihin.

Palvelun perusperiaatteet suunniteltiin palvelumuotoiluprosessissa, jossa olivat mukana keskeiset työelämätiedon käyttäjät ja sidosryhmät. Prosessissa pohdittiin palvelun asiakasryhmiä, sisältöjä ja toiminnan logiikkaa.

Koontialusta julkaistaan keväällä 2019. Sitä ennen asiakkaat tulevat saamaan kokeiltavakseen palvelun osia, joita hiotaan saadun palautteen perusteella.

Uudistuminen on välttämätöntä

Nykyaikaisen työelämän kehittämisen piirteet tulevat hyvin esille edellä mainituissa esimerkeissä. Jatkossa nämä piirteet täyttäviä palveluja ja toiminnan muotoja tulee Työterveyslaitokselta lisää.

Toiminnan viitekehyksenä toimii visiomme Työterveysalustasta, jossa työterveysalaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä työterveysalan toimijoiden kanssa digitalisaatiota hyödyntämällä.

Työterveyslaitos on työelämän kehittämisen riippumaton asiantuntija, jolla on työterveysalan vankka osaaminen. Pystymme tekemään yhteistyötä alan kaikkien toimijoiden kanssa, rakentamaan yhteistyötä eri osapuolten välille sekä etsimään koko alalle yhteisiä kehityskohteita. Näin alaa voidaan kehittää kansallisella tasolla toivottuun suuntaan.

Meillä on myös itsellämme paljon oppimista siinä, miten muutamme perinteisen asiantuntijaorganisaation toimintatapoja kokeilevampaan, vuorovaikuttavampaan ja yhteiskehittävämpään suuntaan.

Uudistuminen on kuitenkin välttämätöntä, koska työelämän kehittäminen digiaikana on täysin erilaista kuin aikaisemmin.

9.11.2018