keskiviikkona 27. syyskuuta 2017

Eihän työturvallisuusasioita voi opiskella verkossa! Vai voiko?

”En kyllä varmasti! Eihän se ole edes mahdollista!” oli spontaani, selkäytimestä tuleva täystyrmäykseni, kun kollegani kysyi lähtisinkö rakentamaan esimiehille työturvallisuuden verkkokoulutusta.

Voimakkaalle reaktiolleni oli syynsä – reilun kymmenen vuoden takaiset epätoivoiset yritykseni oppia jotain verkkokursseilla. Laatuaan ensimmäiset verkkokurssit nimittäin olivat kömpelyydessään vertaansa vailla. Silloinen verkko-opiskelu rakentui megojenkokoisista liitetiedostoista ja aaneloselle juuri ja juuri mahdutetuista linkkilistoista. Oppiminen varmistettiin mekaanisilla monivalintatehtävillä.

Onneksi kollega penäsi minulta perusteluja. Se toimi avauksena verkko-oppimisen sudenkuoppien tunnistamiselle sekä rikkaalle yhteiskehittelylle ja auttoi kääntämään heikkoudet vahvuuksiksi.

Eihän kukaan jaksa lukea itsekseen tietokoneella kymmeniä sivuja tekstiä?

Ei niin! Siksihän verkkokoulutukseen poimitaankin olennaisimmat asiat. Mammuttimaisen lukemiston sijaan opiskelija kuljetetaan esimerkkien, monipuolisten tehtävien sekä kohderyhmää puhuttelevien tekstien ja videoiden avulla kohti uusia oivalluksia.

Oppiminenhan vaatii yhteisiä keskusteluja.

Niin vaatii, mutta kenen kanssa? Miksi irroittautua kauas työnarjesta keskustelemaan? Miksi ei sen sijaan jäisi työpaikalleen ja juttelisi siellä, alaisten, esimieskollegoiden ja ehkäpä myös työsuojelutoimijoiden kanssa? Varsinkin kun oppimistavoitteena on tunnistaa oma rooli työpaikan turvallisuuden johtajana ja saada työkaluja arjen esimiestyöhön.

Kouluttajan tuki varmistetaan oppimisympäristön keskustelualueella. Lisäksi oppimista kannattaa tehostaa yhteisillä, kasvokkain toteutettavilla työpajoilla verkko-opiskelun jälkeen. Silloin se arvokas yhteinen aika ei mene perusteiden läpikäymiseen, vaan säästyy verkko-opiskelun aikana heränneiden ajatusten, ideoiden ja kysymysten yhteiseen käsittelyyn ja kypsyttelyyn.

Eihän niillä monivalintatehtävillä voi mitata asioiden ymmärtämistä tai kehittää osaamista?

Miksi tehtävien pitäisi olla monivalintatehtäviä? Miksi esimiestä ei sen sijaan päästetä kokeilemaan oppimiaan asioita heti koulutuksen aikana käytännössä? Tai tutustumaan oman työpaikkansa käytäntöihin ja antamaan niistä palautetta esimerkiksi työsuojelupäällikölle? Interaktiivinen video tehtävämuotona taas mahdollistaa esimiehen osallistumisen turvallisuuskierrokselle – myös päätöksentekijän roolissa. Itse asiassa niille aikoinaan traumoja aiheuttaneille monivalintatehtävillekin löytyi paikkansa muiden tehtävätyyppien rinnalla.

Kun esimies vie heti koulutuksen aikana oppimansa työkalut ja menetelmät työnarkeen, yksittäisen esimiehen työsuojelutietämyksen karttumisen sijaan opiskelu muuttaa koko työyhteisön toimintatapoja turvallisuusasioissa.

Kyllä, työturvallisuusasioita voi oppia verkossa.

Kirjoittaja on valmis luopumaan kaikista periaatteistaan, jos oivaltaa ne vääriksi. Ainakin tässä tapauksessa periaatteesta luopuminen kannatti, ja esimiehillä on nyt mahdollisuus laittaa työturvallisuusosaamisensa kuntoon aikaan ja paikkaan sidotusta työnluonteesta huolimatta.

Työterveyslaitoksen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ammattilaisten yhteiskehittelyn tuloksena syntyi kun syntyikin työturvallisuuden verkkokoulutus esimiehille. Opiskelu on mahdollista verkko-oppimisympäristössä silloin kun itselle sopii. Kokeile itse, kuinka hyvin onnistuimme verkko-opiskelun heikkouksien kääntämisessä vahvuuksiksi.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.ttl.fi/verkkokoulutus

27.9.2017