tiistaina 02. toukokuuta 2017

Eläkkeelle hengissä – työkykyä tukevissa kengissä?

Työelämämatkan varrella on tullut vastaan monta työntekijää ja työn teettäjää. Yrittäjät ovat niiden kohtaamisten perusteella pääsääntöisesti työhönsä tyytyväistä porukkaa. Kun ikää tulee yrittäjälle lisää, niin tyytyväisyys tuntuu vaan kasvavan - ja myös työn määrä.

Tutkimusten mukaan yli 50-vuotiaat yrittäjät raportoivat tarmokkuutensa korkeammaksi kuin nuoret. He saavat enemmän irti työn vahvistavista tekijöistä ja näin ollen kokevat enemmän työtyytyväisyyttä kuin nuoremmat yrittäjät. Toisaalta nuoremmat kokevat työkykynsä paremmaksi kuin yli 55-vuotiaat yrittäjät.

Työkykyyn liittyen olemme Työterveyslaitoksen Naiset työssä -ESR-hankkeessa miettineet myös työolojen merkitystä. Yrittäjät pitävät työoloihin panostamista kovin harvoin tärkeänä asiana. Työolot ovat kuitenkin selkeä työkykyyn vaikuttava tekijä, johon panostaminen on perusteltua. Virheellisestä ergonomiasta voi vuosien aikana aiheutua turhaa kuormitusta ja kremppaa tuki- ja liikuntaelimille. Sillä on siis väliä millaisissa kengissä parturikampaamon tuolin takana seisotaan tai missä asennossa läppärin äärellä työskennellään. Maatalousyrittäjän työ- ja nostoasennoista puhumattakaan. Yrittäjän kohdalla ei olekaan pelkkää romanttisen runosielun lurittelua todeta, että eläkkeelle pääsee hengissä – työkykyä tukevissa kengissä.

Jos vuosia jatkuneisiin epäterveellisiin työskentelytapoihin ja -asentoihin yhdistää vielä vapaa-ajan liikkumattomuuden niin avot – heikentynyt työkykyhän se siellä helposti luuraa. Silloin ei eläkkeelläkään pääse nauttimaan yrittämisen hedelmistä monenlaisten vaivojen takia. Ikääntyvillä yrittäjillä on nuorempia useammin pitkät työpäivät, jolloin vapaa-ajan liikkuminen jää helposti väliin. Liikunta onkin usein ajanhallintakysymys. Iän karttuessa kannattaisi kuitenkin päivään lisätä entistä enemmän monipuolista liikettä. Vaikka tuntuu, että asiakas on ykkönen ja työ tulee ensin, niin tekeminen voi loppua nopeastikin, jos kroppa tekee tenän.

Naiset työssä -hankkeen ryhmätoimintaan osallistuneet yrittäjät nostivat esiin myös sen, että kevyetkin hommat stressaavat, jos oma kunto on huono. Kehon kunnolla ja liikunnalla onkin merkitystä kaikenlaisissa töissä ja ikävaiheissa. Fyysisesti raskaassa työssä toimintakyvyn ja kunnon pitää vastata työn vaatimuksia, että jaksaa tehdä työn ja ehtii palautua vapaa-ajalla. Henkisesti raskaassa työssä liikunta vähentää stressioireita ja parantaa unen laatua. Istuminen ja tietokoneella työskentely, mutta myös fyysisesti kuormittava työ voivat aiheuttaa selkä- ja niskavaivoja, joita sopiva liikunta ja venyttely helpottavat.

Hyvä on, huokaa yrittäjä – mitä sitten kannattaa tehdä, jotta ikävuodet eivät ala painaa liikaa? Seuraa käskyjä!

  • Kiinnitä huomiota työympäristöösi ja työasentoihisi.
  • Pyri tekemään työsi niin, että se ei pitkäaikaisesti kuormita yksipuolisesti kroppaasi.
  • Kiinnitä huomiota nostotekniikkaan, kiertyneisiin työasentoihin ja kädet koholla työskentelyyn.
  • Pitkäaikainen istuminen on myös kuormittavaa; jos pystyt, työskentele välillä seisten.
  • Muista pitää pieniä taukoja työpäivän aikana. Silloin voit venytellä ja tehdä vastaliikkeitä työssä tehtäville liikkeille.
  • Liikuntaa voi lisätä 10 minuutin pätkissä. Sellainen väli kai löytyy sinunkin kalenteristasi?
  • Älä ota uutta stressin aihetta näistä käskyistä. Liikunnan ja rentoutuksen sekä levon yhteisvaikutus on merkittävästi parempi kuin kummankaan erikseen.

Näillä resepteillä kohti vetreitä viimeisiä työvuosia ja ensimmäisiä eläkeseikkailuja!

2.5.2017