tiistaina 26. huhtikuuta 2016

Epäjärjestyksen leviäminen

Broken windows -teorian mukaan epäjärjestyksellä on taipumus levitä. Rikotut ikkunat ruokkivat epäjärjestystä, sotkuisille kaduille heitellään useammin roskia ja kynnys rikollisuuteen madaltuu epäsiistissä ympäristössä. Hollantilaiset tutkijat ovat jopa osoittaneet, että ympärillämme oleva epäjärjestys voi heijastua ajatteluumme.

Kaoottinen ja roskainen ympäristö on hedelmällisempi maaperä kaavamaisille ja stereotyyppisille näkemyksille kuin siisti. Roskaisessa ympäristössä ihmiset suhtautuivat toisiin ihmisiin järjestelmällisesti kaavamaisemmin, erilaisiin ihmisryhmiin liitettiin useammin voimakkaita stereotypioita ja itsestä ulkoisesti erilaisia ihmisiä välteltiin enemmän. Tutkijat ovat tulkinneet, että stereotyyppisen ajattelun kautta ihmiset pyrkivät pitämään yllä järjestystä kaaoksen keskellä.

Mihin mahtaa tuo samainen epäjärjestys levitä nykyisessä työelämässä? Monen toimintaympäristö työssä ja omassa mielessä on varsin kaoottinen, vaikkakaan ei ehkä roskainen kuten hollantilaistutkimuksessa.

Työ on erityisesti asiantuntijatyössä yllätyksellistä ja sotkuista, järjestyksestä ei ehkä tietoakaan. Muuttuvat aikataulut, moneen suuntaan leviävät hallitsemattomat verkostot, käsiin räjähtävä sähköposti, tietotulva, kasvavat paperipinot, käsittämättömät tietojärjestelmät, monimutkaiset matriisit, hämärtyneet vastuut. Mihin kaikkeen tuo kaoottisuus ja epäjärjestys voikaan levitä ja mistä haemme järjestystä kaaokseen? Teemmekö työssämme kaavamaisia ratkaisuja tai valtaavatko stereotypiat ajatteluamme? Pitäisikö työpaikoilla järjestää suursiivous, panostaa työympäristön järjestykseen kuten hollantilaistutkijat esittävät?

Ainakin pieni järjestelmien ja työnjaon selkiyttäminen sekä työn ytimen kirkastaminen voisi monella työpaikalla olla paikallaan. Ehkä villi ja vapaa ajattelu sekä uudet ideat ja ratkaisut roihuavat paremmin, jos ei tarvitse murehtia systeemien ja prosessien epäjärjestyksestä ja niihin liittyvistä ongelmista.

Minna Toivanen

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka vetää AikaJärjestys asiantuntijatyössä -tutkimushanketta. Hankkeen tuloksena syntyy apuvälineitä asiantuntijatyön ajallisen järjestyksen hahmottamiseen ja jäsentämiseen.

26.4.2016