tiistaina 05. elokuuta 2014

Etätyö ja itsensä johtaminen

Vaikka etätyötä tekee yhä useampi asiantuntijatehtävissä työskentelevä, aihetta sivuavassa keskustelussa vierailee edelleen kaikuja menneiltä ajoilta: mistä voi tietää, että ne oikeasti tekee töitä? Epäilyksellä on juurensa uskomuksessa, että työsuoritetta ei tule, ellei sitä alisteta kyttäämiselle. Uskomus on tiukassa siitäkin huolimatta, että liiallisen valvonnan ja vapauden rajoittamisen tiedetään vievän työn mielekkyyden ja lisäävän työhön leipääntymistä.

Todellisuudessa moni etätyömahdollisuutta käyttävä työntekijä tekee kotona enemmän työtä kuin tekisi ollessaan työnantajansa maksamissa tiloissa, kun työaikaa säästyy työmatkoista ja kaikenkarvaisista palavereista. Vaikka etätyön tekeminen on järkevää, etätyöläinen kokee painetta lunastaa oikeus etuuteensa ylenmääräisellä työnteolla ja syyttää itseään, mikäli ei koe saaneensa ”riittävästi aikaan”. Samalla unohtuu se, että päivät toimistollakaan eivät aina ole niin luovia tai tehokkaita jatkuvine keskeytyksineen ja rutiineineen. Suorituspaineita pahentaa se, että viikon aikana laahaavat työt ja paneutumista vaativat projektit kasautuvat epärealistisiksi odotuksiksi etäpäivinä tehtävistä töistä.

Ne kriitikot, jotka arvelevat etätöissä koettavan silkkaa mielihyvää, olkoon huoleti: etätöissä kärsitään samasta riittämättömyyden tunteesta kuin muuallakin.

Etätyön johtamisen haaste onkin työntekijällä itsellään: miten hallita omaa työntekoaan, kun perinteiset fyysiset ja ajalliset rakenteet eivät ole sitä ohjaamassa tai rajoittamassa. Asiantuntijat osaavat yleensä ottaa vastuuta omasta työsuoritteestaan, mutta miten on hyvinvoinnin laita? Miten etätyötä voisi tuunata, jotta innostus työhön lisääntyisi leipääntymiskierteen kiihtymisen sijaan?

Leipääntymisen kokemus ei aina johdu siitä, että työ ei kiinnosta, vaan siitä, ettei sitä useinkaan ole mahdollisuutta tehdä kunnolla hektisessä ja huonosti resursoidussa työympäristössä. Kun kiirettä ja häiriötekijöitä on liikaa, työn hallinnan kokemus heikkenee ja työ alkaa pidemmän päälle tympiä. Etätyö tarjoaa tilaisuuden kokea hallinnan tunnetta työstä, mikä on tärkeä mielekkään työn voimavara. Mahdollisuus syventyä tehtäviin etäällä toimiston hälinästä voi edesauttaa myönteistä työhön uppoutumista ja lisätä innostuksen tunteita, jotka edelleen rohkaisevat luomaan ja oivaltamaan. Siksi työn hallinnan tunteen kokemisen hetkiä tulee vaalia, esimerkiksi vastustamalla kiusausta reagoida välittömästi sähköpostin vaativiin merkkiääniin, jotka signaloivat arvokkaan työajan häiriintymistä.

Moni tärkeä työprosessi vaatii aikaa ja rauhaa, joita odotellessa voi kuitenkin vierähtää tovi. Vaihtoehtoisesti voi tarttua toimeen ja tuunata paremmat etätyöolosuhteet itselleen: pyhittämällä syventymiseen tarkoitetun työajan voi löytää työn hallinnan kokemuksen ja uutta innostusta työhön.

Lotta Harju
Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka on kiinnostunut siitä, miten työntekijät voivat omalla toiminnallaan tehdä työstään innostavampaa ja ehkäistä työssä leipääntymistä.
 
***********************

Microsoft ja Työterveyslaitos kumppaneineen järjestävät Kansallisen etätyöpäivän torstaina 18.9.2014. Etätyöpäivän suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna 23 982 suomalaista ja 714 organisaatiota osallistui kampanjaan. Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on Työn uusi johtajuus. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa etätyöpäivä.fi!

5.8.2014