maanantaina 17. joulukuuta 2018

”Mä haluun olla mukavassa työporukassa”

Tämä on amisopiskelijoiden ykköstoive: kiva työyhteisö. Selvitimme ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käsityksiä työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointiasioista ja kehitimme tarpeisiin perustietopaketin.

Ammatillisista oppilaitoksista hyppää työmarkkinoille lähes 75 000 henkilöä vuosittain, joten ammattioppilaitokset ovat työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointiosaamisen – eli TTT-osaamisen – kehittymisessä merkittävässä roolissa. Koulussa omaksutut asenteet, tiedot ja taidot matkaavat nuorten mukana yrityksiin.

Sain tutustua ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten ajatuksiin työelämästä TyhyverkostoX-hankkeen TTT-koulutuksen suunnittelussa.

Tarve tällaiselle koulutukselle tuli esiin, kun olin Mikkelin Nuorten foorumissa vetämässä Unelmien työpaikka -työpajaa. Nuoret jännittivät työelämään siirtymistä eivätkä tunteneet TTT-asioita.

Niinpä kehitimme hankkeessa selkeän 3 x 3 tunnin peruspaketin ammattioppilaitosten käyttöön. Pilotoimme koulutusta kaupallisen ja sähköteknisen alan sekä parturikampaamoalan opiskelijoiden kanssa keväällä 2018.

Nuoret tarvitsevat tietoa

Koulutuksessa etenimme siten, että ennen koulutusta teimme opiskelijoille kyselyn työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointiasioiden hallinnasta.

Mitä kyselystä selvisi:

  • Työterveys on useimmilla kunnossa
  • Nuoret ovat huomanneet liikunnan ja unen lisätarpeen
  • Työkyky-käsite on melko hyvin hallussa
  • Työharjoittelun perehdytyksessä epäselvyyttä
  • Ensiapukoulutuksessa puutteita
  • Noin puolet tietää, kuka järjestää työterveyshuollon
  • Toiveissa kiva työporukka

Niin kyselyssä kuin koulutuksen aikaisissa keskusteluissa tuli esiin nuorten suurin toive työelämälle: kiva työporukka. Heistä on myös tärkeää huomioida kaikki työtoverit ja auttaa kiistojen selvittelyssä työpaikalla.

Työharjoittelun perehdytykseen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota nyt, kun opetus siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Ensiapukoulutus tulisi myös lisätä kaikille ammattiin opiskeleville suhteutettuna omaan ammattialaan. Opiskelijat olivat itse huomanneet, että heidän itsensä pitäisi varata enemmän aikaa liikunnalle ja unelle.

Kyselyn mukaan nuoret ovat myös hyvin perillä työkyky-käsitteestä ja heillä on työterveys useimmiten kunnossa, mutta vain puolet tietää, kuka järjestää työterveyshuollon.

TTT-osaamisen koulutukselle on siis tarvetta.

Apuväline opettajille

Opettajat ovat tietysti avainasemassa TTT-osaamisen opettamisessa. Osa ammatillisista opettajista kokee, ettei heillä ole tarpeeksi välineitä TTT-asioiden opettamiseen. Tämä TyhyverkostoX-hankkeessa kehitetty TTT-koulutus onkin tarkoitettu apuvälineeksi ammatillisille opettajille.

Emme voineet tehdä koulutuspaketista kovin räätälöityä, joten se sisältää yleistä tietoa, ja opettajat voivat täydentää koulutuspakettia oman ammattialansa erityisvaatimusten mukaisesti.

Parhaillaan on meneillään ammatillisen koulutuksen uudistus, ja siinä jokaiselle opiskelijalle on nimetty työpaikkaohjaaja. Myös he voisivat hyötyä TTT-osaamisen koulutuksesta.

Nuoret vievät tietoa yrityksiin

Koulutuksen pilotointikierroksella tuli hyvin esiin, että moni ammatillisen koulutuksen käyneistä perustaa oman yrityksen. Myös tämän takia TTT-asioiden ymmärtämiseen ja johtamiseen tarvitaan perustaitoja, joita on hyvä saada oman alan perusopetuksessa.

Opiskelijat voivat ottaa yrittäjäopinnot valinnaisena aineena ammatillisessa koulutuksessa, ja myös silloin on mahdollisuus TTT-asioiden syventämiseen.

Taustaltani olen työterveyshoitaja, ja nykyisessä työssäni mukana pienten yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Olenkin huomannut, että pienet yritykset ymmärtävät työturvallisuudella, työterveydellä ja työhyvinvoinnilla olevan merkitystä yrityksen menestymiselle.

Toisaalta pienissä yrityksissä on usein puutteita TTT-osaamisessa. On hienoa, että amisopiskelijat voivat viedä saamaansa osaamista yrityksiin mennessään työharjoitteluun ja siirtyessään työelämään.

”Oi nuoruus”

Kun pidin koulutusta, tuli oma nuoruus hyvinkin mieleen – etenkin perjantai-iltapäivänä, kun viikonloppusäätäminen oli luokassa menossa. Nuoruudessa opetellaan niin paljon yleistä elämänhallintaa.

Kohtasimme nuoria, jotka ovat hyvinkin eri vaiheessa työelämätaitojen kehittymisessä. Heti kun nuorella oli kokemusta työelämästä, oli helppo sitoa TTT-opetusta näihin kokemuksiin ja omaan ammattialaan.

Toivon, että TTT-opetus kantaa pitkälle.

Tutustu maksuttomaan koulutuspakettiin!

Lisätietoa koulutuspaketista

TTT-osaamisen koulutuspilotti laadittiin osana TyhyverkostoX TTT-osaaminen -osaprojektia Koulutuspilotissa olivat mukana Esedu, Riveria ja Hyria. Kustakin oppilaitoksesta oli mukana yksi opiskelijaryhmä (noin 20 oppilasta) opettajineen.

TTT-koulutuspakettia kehitettiin ja muokattiin pilotoinnin aikana. Koulutuspaketin laativat erityisasiantuntija Kristina Ruuskanen, erityisasiantuntija Jarmo Vorne ja vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen. He olivat myös pilotoimassa kukin omaa erityisalaansa koulutuksessa. Vinkkejä koulutukseen antoi myös Mikko Nykänen Combo-hankkeesta.

17.12.2018