maanantaina 10. syyskuuta 2018

Helposti työterveyshuoltopalveluita yrittäjille ja pienille yrityksille

Yhä useampi suomalainen yrittäjä haluaa huolehtia aktiivisesti omasta ja henkilöstönsä työkyvystä. Apua siihen saa työterveyshuollosta, mutta työterveyspalvelujen hankkiminen tuntuu yrittäjistä kuitenkin työläältä - ja joskus niin hankalalta, että palvelut jäävät lopulta hankkimatta. Mutta ei hätää, ongelmaan on kehitetty ratkaisu!

Saan viikoittain puhelinsoittoja yrittäjiltä, jotka haluavat järjestää työterveyshuoltopalvelut itselleen ja/tai yrityksensä henkilöstölle. Moni on jo valmiiksi hakenut tietoa netistä, mutta haluaa vielä keskustellen varmistaa, mitä palveluita työterveyshuollosta saa, ja miten ne voi hankkia. Erilaisia palvelupaketteja on tarjolla, mutta valinta on vaikeaa. Erityisen hankalaa se on silloin, kun yrittäjä ei ihan tarkasti tiedä, mitä palveluja työterveyshuoltoon kuuluu. Hintojakin kannattaa vertailla, mutta se on yrittäjistä lähes mahdotonta.

Neuvot ja ohjeet työterveyshuollosta ja sen hankkimisesta (esim. Työterveyshuolto-ohje yrittäjille) auttavat yrittäjiä eteenpäin. Ainakin toivon niin. Neuvot eivät kuitenkaan ratkaise kaikkia työterveyshuollon hankinnan haasteita.

Onneksi nykyään voin vastata yrittäjien puheluihin uudella tavalla: yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalvelujen hankintaan on kehitetty uusi keino, yhteishankinta. Sen avulla työterveyshuollon piiriin pääsee helposti.

Työterveyspalveluita yhteishankinnalla

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankinta tarkoittaa sitä, että yrittäjien järjestöt tai heitä tukevat organisaatiot kilpailuttavat työterveyshuoltopalvelut yrittäjille ja heidän yrityksilleen. Kilpailutuksen perusteella järjestöt valitsevat sopivimman palveluntuottajan ja solmivat sen kanssa työterveyshuollon puitesopimuksen. Järjestöihin kuuluvat yrittäjät ja yritykset voivat halutessaan ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta.

Yhteishankinta ja siihen liittyvä puitesopimus tekevät työterveyshuoltopalvelujen hankkimisen vaivattomaksi ja vähentävät yrittäjien hallinnollista taakkaa: Ei enää aikaa vieviä sopimusneuvotteluja! Ei epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja hinnoista!

Yrittäjäjärjestöt auttavat työterveyshuoltopalvelujen hankinnassa

Kehittämispäällikkönä Työterveyslaitoksella työni keskiössä ovat yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyspalveluiden kattavuus.

Kehitimme työterveyshuollon yhteishankintaa yhteistyössä yrittäjien, pienten yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja työterveyshuoltojen kanssa TyhyverkostoX TTT-palvelut -hankkeessa (2015-2018). Ilokseni Suomen Yrittäjät ry:n jäsenjärjestöt ovat lähteneet aktiivisesti hyödyntämään uutta yhteishankintamahdollisuutta.

Jo nyt monen alue- ja toimialajärjestön jäsenet voivat järjestää työterveyshuoltopalvelut helposti itselleen ja yritykselleen järjestön solmiman puitesopimuksen kautta.

Yrittäjäjärjestöt ovat viestineet aktiivisesti ja monipuolisesti työterveyshuollosta ja puitesopimuksesta, joten viesti tästä uudesta mallista tavoittaa yrittäjiä ympäri Suomen.

Tavoitteena on, että yrittäjät saavat tietoa työterveyshuollon palveluista ja hyödyistä sekä rohkaistuvat järjestämään palvelut, jotka järjestö on neuvotellut jäsenistönsä tarpeita kuunnellen.  Kannattaa siis vierailla yrittäjäjärjestöjen Työterveyshuolto-sivuilla!

Lisää yrittäjiä työterveyshuollon piiriin?

Yhteishankintaa on kokeiltu nyt noin vuoden verran. Minua – ja uskoisin, että myös muita kehittämisessä mukana olleita – hieman jännittää: auttaako tämä ratkaisu niitä tuhansia yksinyrittäjiä, jotka ovat vailla työterveyshuollon tukea? Entä helpottaako se pientyönantajia, jotka eivät vielä ole ehtineet hoitaa yrityksensä työterveysasioita kuntoon?

Vastauksia joudumme hieman odottamaan, sillä seuranta on vielä käynnissä. Selvitämme yhdessä mukana olevien yrittäjäjärjestöjen ja heidän puitesopimuskumppaneittensa kanssa, miten yrittäjät löytävät tämän uuden tavan hankkia työterveyspalvelut, ja kuinka tyytyväisiä he ovat niihin. Tällä hetkellä kokeilun tulokset näyttävät lupaavilta.

Mutta entä ne yrittäjät ja yritykset, jotka eivät kuulu kokeilussa mukana oleviin yrittäjäjärjestöihin? Myös heitä haluamme auttaa työterveyshuollon järjestämisessä. Jatkossa kehitämme edelleen työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintaa, jotta kaikki yrittäjät ja yritykset saisivat helposti tukea työkyvylleen.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keskusteluihin ja ideariihin, samoin kuin Yrittäjien työterveyshuoltoaamuihin ja -iltoihin osallistuneita!

Olemme iloisia kaikista kommenteista ja ajatuksista, joita uusi työterveyshuollon hankintatapa herättää. Otamme mielihyvin vastaan kehittämisehdotuksia ja ideoita yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Ota yhteyttä!

10.9.2018