keskiviikkona 05. lokakuuta 2011

Homo tiimius

Homo tiimius, nykypäivän tiimi-ihminen, sukua myös homo projetinukselle, on yleensä kädellinen, useimmiten kahdella jalalla kulkeva eliölaji, joka tavataan työpaikoilta. Ulkonäön ja koon vaihtelut kuuluvat lajin ominaispiirteisiin. Aktiivisimmillaan kello 8-16 välillä, mutta toistuvia havaintoja toiminnoista tavataan kaikkina vuorokaudenaikoina. Homo tiimius suhtautuu uusiin asioihin verrattaen epäluuloisesti – poikkeuksena kuitenkin uusi vuodenaikamaku jogurtissa.
Kaksi homo tiimius -lajin edustajaa.
Homo tiimius oppii helposti uusia taitoja. Homo tiimiuksen koulutuksessa kannattaa käyttää apuna erilaisia motivoivia palkintoja kuten naamaneleitä ja sanaa “kiitos” selkeästi artikuloituna. Homo tiimius on erityisen perso kahville. Sen takia on tärkeää pitää koulutuksesta taukoja, joiden aikana se ehtii imeyttää vähintään kaksi desilitraa nestettä ja kommunikoida valitsemansa lajitoverin kanssa.
Pikkuhiljaa homo tiimius oppii tekemään vaativampia temppuja. Näistä tarpeellisimpia kyseiselle lajille ovat esimies- ja alaistaidot, joiden koulutus voidaan varovaisesti aloittaa homo tiimiuksen saavuttaessa sukukypsyyden.
Homo tiimius on parhaimmillaan, kun se laitetaan oleilemaan samaan ympäristöön lajitovereidensa kanssa. Lajitovereiden valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, eräät yksilöt voivat aluksi olla aggressiivisia toisiaan kohtaan, erityisesti maanantaiaamuisin.
Homo tiimiuksen yksilölliset erot ja tarpeet tulee ottaa huomioon. Vaikka olet omistanut jo yhden homo tiimiuksen, toinen on todennäköisesti aivan erilainen. Yhdistämällä hyvin erilaisia (sukupuoli, karvan väri, opitut temput, ääntelykyky) homo tiimiuksia laumaan on todettu saatavan hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä sekä yksilön hyvinvoinnin että uusien tavoitteellisten temppujen oppimisen suhteen.
Venla Räisänen
Kirjoittaja on y-sukupolven kokovartaloinsinööri, joka uskoo parempaan johtamiseen.
5.10.2011