keskiviikkona 19. lokakuuta 2011

Ideointitalkoot: Miksi yhdessä ideointi on tärkeää työpaikoilla?

Nykyisessä työelämässä innovointi kuuluu kaikille työntekijöille. Ideointiin osallistuminen tulisi kuitenkin olla vapaaehtoista. Yhdessä ideointi on tärkeää siksi, että meillä kaikilla työntekijöillä on erilaista osaamista ja kokemusta siitä, miten organisaatiomme tuotteet ja palvelut toimivat. Jos vain johto ja esimiehet osallistuisivat uuden luomiseen työpaikoilla, se olisi liian hidas tapa saada aikaan muutoksia.
Ideat kuplimaan!
Työterveyslaitos haastaa kaikki ideointitalkoisiin 24.–28.10. Silloin siis ideoimaan ja innovoimaan työpaikoilla. Talkoisiin tarvitaan työvälineiksi vain kyniä, kasa muistilappuja ja seinä, jonka ohi ihmiset kulkevat. Kun välineet on koottu, esimiehet, HR-ihmiset tai vaikka sinä voivat haastaa muut työntekijät ihmiset kirjoittamalla työpaikkasi kannalta kuumaan kysymyksen, johon etsitään uusia ratkaisuja. Kun ideat ovat kukkineet viikon ajan, kootaan porukka, joka perehtyy ideoihin ja jalostaa niitä.
Kun ideoimme yhdessä saadaan kaikkien arvokas osaaminen käyttöön. Meillä on myös taipumus inspiroitua toinen toistemme ideoista, siksi yhdessä ideointi johtaa parempiin ideoihin ja on hauskempaa.
Ideat ovat ikään kuin rakennusainetta uusien toimintatapojen ja oman työn kehittämiseen, jopa uuden liiketoiminnan käynnistämiseen. Ideoita voidaan kehitellä eteenpäin ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta. Idean edistäminen käytäntöön vaatii sinnikkyyttä ja johdon tukea. On tärkeää, että uusia ideoita uskalletaan lähteä nopeasti kokeilemaan käytännössä.
Moni innovaatio on saanut alkunsa nimenomaan työntekijän ideasta ja aloitteesta, esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa liimattava muistilappu. Ideasta innovaatioksi on kuitenkin pitkä matka, joten sen edistämisessä tarvitaan monen toimijan yhteistyötä. Ensimmäinen, kenelle idea esitetään, on yleensä lähin esimies. Avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin ideoihin ja lupa epäonnistua niiden ensikokeiluissa on innovatiivisen ja hyvinvoivan työpaikan tunnusmerkki.
Eveliina Saari,
Työterveyslaitoksen Innovaatiot, johtaminen ja osaaminen -tiimi
Ideointitalkoot on osa Työterveyslaitoksen Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjaa. Lue lisää täältä.
19.10.2011