torstaina 03. elokuuta 2017

Johtajuusvastuun jakamisella pois pakotetusta johtajuudesta

Kun johtajuusvastuuta jaetaan, työ voi sujua vaivattomammin ja olla mielekkäämpää kaikille. Lisäksi esimiehillä vapautuu aikaa muuhunkin kuin hallinnollisiin tehtäviin, jos työntekijät saavat tehdä itsenäisiä ratkaisuja työnsä suhteen.

Sanna, 45v., on tehnyt pitkän työuran saman työnantajan palveluksessa. Hän on edennyt urallaan hyvin, ensin avustavista työtehtävistä vastuullisempiin ammattitehtäviin, ja myöhemmin uusien työntekijöiden ohjaajaksi. Työtiimin kasvettua hänet nimitettiin tiiminvetäjäksi, jolloin työnkuvaan astuivat esimiestehtävät. Sannan päivät kuluvat nykyisellään erilaisissa kokouksissa, excel-taulukoiden äärellä ja tiimiläisten kysymyksiin vastaillen.

Sanna rakasti suunnittelijan työtään. Hän on aina kokenut olevansa hands-on –tyyppinen tekijäihminen. Hän on hyvä organisoimaan ja on aina tehnyt työnsä täsmällisesti ja hyvin. Varmaankin juuri tämän vuoksi hän suostui vähän vastentahtoisesti esimieheksi. Kokoustaminen ja hallinnollinen työ eivät ole koskaan olleet hänelle mitenkään pakkopullaa, kunhan niiden määrä on ollut kohtuullinen. Nyt se ei enää ole. Sanna alkaa olla hyvin turhautunut tilanteeseen ja kaipaa takaisin vanhoihin tehtäviinsä.

Tilanteeseen tuskastuminen on saanut Sannan ajattelemaan paljon sitä, miten työtä nykyään johdetaan. Ihmiset ovat kuitenkin fiksuja ja osaisivat itsekin päättää suuresta osaa niistä asioista, joita he tulevat häneltä kysymään, vain koska hän on esimies, ja koska näin tässä firmassa on ollut tapana tehdä. Jos työntekijöille annettaisiin mahdollisuus tehdä itsenäisiä ratkaisuja työnsä suhteen, niin esimiehiltä vapautuisi aikaa muuhunkin kuin hallinnollisiin tehtäviin. Sannakin voisi tehdä edelleen suunnittelutyötä, josta hän niin kovasti pitää.

Uskon, että päätösvallan ja siihen sisältyvän johtajuusvastuun jakamisella työstä voitaisiin tehdä mielekkäämpää kaikille. Sekä niille, jotka ovat perinteistä kaavaa noudattaneen urakehityksen myötä ajautuneet ehkä vähän pakotetustikin esimiehiksi, että niille, jotka nykyisellään ehkä itsekin ihmetellen varmistelevat muodon vuoksi asioita esimiehiltä. Vastuun jakamisen myötä saadaan työtä myös sujuvoitettua ja nopeutettua, kun asioita ei tarvitse kierrättää johtamislinjassa ylös ja alas, kuten olemme tottuneet tekemään.

Jotta päästään toimintamalliin, jossa johtaminen toteutetaan jakamalla johtajuusvastuuta kaikille, tarvitaan seuraavia ajattelu- ja toimintatapoja:

Ensinnäkin, on pyrittävä pois hierakkisesta ajattelusta, jonka mukaisesti johtajat johtavat ja työntekijät tekevät. On ajateltava, että jokainen on kykenevä tekemään omaa työtään koskevia päätöksiä kun vain ensin on yhdessä sovittu, mistä asioista voi jokainen päättää itse, ja mistä taas keskustellaan yhdessä.

Tässä tulikin samalla jo esiteltyä toinen, kolmas ja neljäs periaate: yhdessä tekeminen, vastuun antaminen ja vastuunotto. Jotta työ on sujuvaa ja kaikki tietävät mitä tapahtuu, on tiedon kuljettava avoimesti, eli viidenneksi on pidettävä huolta viestinnästä. Ylipäätään johtajuusvastuun jakaminen edellyttää luottamusta siitä, että jokainen tekee oman sovitun osansa. Tämä on kuudes ja ehkä se kaikkein tärkein jaetun johtamismallin periaate.

  1. Pyrkikää pois hierarkkisesta ajattelusta
  2. Tehkää yhdessä
  3. Antakaa vastuuta muille
  4. Ottakaa itse vastuuta
  5. Muistakaa avoin ja suunnitelmallinen viestintä
  6. Jakakaa johtajuusvastuuta
3.8.2017