tiistaina 13. helmikuuta 2018

Jos koulutusta on yli tarpeen

Jos sinulla on akateeminen tutkinto etkä ole löytänyt oman alasi koulutusta vastaavaa työtä, millaista työtä olet valmis vastaanottamaan? Oletko valmis astumaan liukuhihnan ääreen tai pakkaamaan ja pilkkomaan?

Koulutusta vastaamattoman työn tekeminen on erityisen tavallista maahanmuuttajien keskuudessa. Vuonna 2014 noin kolmannes maahanmuuttajista koki olevansa ylikoulutettu nykyiseen työtehtäväänsä.

Maahanmuuttajien kohdalla puhutaan usein niin sanotuista sisääntuloammateista, joiden kautta he oppivat kieltä sekä tutustuvat suomalaiseen työelämään. Muualta tulleelle työn merkitys voi näin aluksi olla hyvin erilainen kuin kantaväestölle. Työ, vastasi se koulutusta tai ei, voi olla väylä tutustua uuteen kulttuuriin, solmia sosiaalisia suhteita sekä oppia kieltä ja työelämän pelisääntöjä. Sopivuus ja merkitys voivat näin löytyä myös muualta kuin koulutuksen ja työn vastaavuudesta.

Kuitenkin pidemmän päälle se kokemus, että hankittu koulutus jää hyödyntämättä ja itsessä olisi potentiaalia huomattavasti enempään kuin mihin työ tarjoaa mahdollisuuksia, voi turhauttaa, aiheuttaa tyytymättömyyttä ja mielenkiinto työtä kohtaan kadota. Valitettavan usein moni korkeakoulutettu maahanmuuttaja jää kiinni liimalattiaan eikä pääse etenemään koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, vaikka kieli, kulttuuri ja pelisäännöt on omaksuttu.

Miten työnantajat näkevät korkeakoulutetun maahanmuuttajatyönhakijan työkokemuksen, joka on hankittu suorittavasta työstä? Osataanko sitä arvostaa riittävästi? Nähdäänkö sen merkitys laajemmin suomalaisen kielen, kulttuurin ja työelämän omaksumisen paikkana?

Jos itse muuttaisin muualle, voisin hyvinkin aloittaa työtehtävistä, jotka eivät vastaisi koulutustani. Suomessa siirtyminen liukuhihnalle voisi tuntua tässä työuran vaiheessa vaikeammalta. Jos juuttuisin liimalattiaan vieraassa maassa, ryhtyisin luultavasti etsimään töitä toisesta organisaatiosta tai toisesta maasta. Tarjoaisin osaamistani sinne, missä sille olisi täysimääräisemmin käyttöä.

Toivoisin, että joku työnantaja arvostaisi Suomessa hankkimaani koulutusta ja työkokemusta, mutta myös työkokemustani liukuhihnan äärellä – olisihan se kartuttanut työelämäosaamistani ja kielitaitoani.

 

Tutkimushankkeessa Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla tarkastellaan monitahoisesti työssäkäyvien maahanmuuttajien työssä tarvittavaa osaamista, osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämistarpeita.

13.2.2018