keskiviikkona 23. maaliskuuta 2016

Jotain uutta, vanhaa ja lainattua turvallisuuteen

”Kateellisena olen kuunnellut, helppoahan se työturvallisuustyö olisi perinteisellä työpaikalla.”, tilittää tuntojaan liikkuvaa työtä tekevän organisaation työsuojelupäällikkö. Ollaan seminaaripäivän illallisella, ja kuultu esityksiä turvallisuuden hallinnan haasteista ja keinoista.

Työsuojelupäällikön sanat jäävät vaivaamaan. Onko näitä perinteisiä työpaikkoja enää olemassakaan? Tarkoitetaanko perinteisellä jotain sellaista, joka on jo katoamassa?

Tuskin turvallisuus- ja työhyvinvointiasiat ovat läpihuutojuttu millään työpaikalla. Etenkin yhteen kytkeytyneet työt luovat päivittäin muuttuvia yhteisiä työpaikkoja, joissa turvallisuuden hallinta on kimurantimpaa kuin tutulla porukalla ja omalla tontilla on perinteisesti totuttu. Tiedonkulun ja yhteisen tilannetietoisuuden varmistaminen vaatii toimivia ratkaisuja, koska työtä tehdään verkostoissa yhdessä ja erikseen, limittäin ja ketjuissa.

Työ on myös yhä useammin hajautunutta ja liikkuvaa, ajasta ja paikasta riippumatonta. Työyhteisö saattaa kattaa monta mannerta. Porukkaa on vaikeampi koota samaan kahvihuoneeseen ja esimies on ääni Skype-yhteyden päässä. Äänestä voi kuultaa huoli ja riittämättömyyden tunne, kun ei voi olla läsnä työntekijöiden arjessa. Miten pysyä kaikesta kärryillä ja huolehtia työsuojeluvastuista, kun työ vie tekijänsä kaukomaille tai tekijä työnsä kesämökin laiturille?

Miten verkostoituneessa, liikkuvassa ja hajautetussa työssä hallitaan ja edistetään turvallisuutta? Työn uudet muodot ovat haastaneet kehittämään turvallisuuskäytäntöjä. Vaaroja tunnistetaan koordinoidusti yhteisillä työpaikoilla ja tuumaamalla hetken itsekseen etätöissä. Turvallisuushavainnot välittyvät sovellusten kautta ja verkkoperehdytys tutustuttaa vieraisiin työympäristöihin. Uusia oivalluksia ja digiaskeleita syntyy päivittäin.

Uusien ratkaisujen rinnalla tarvitaan myös vanhoja keinoja: kohtaamisia työn ääressä, jolloin työt punoutuvat aidosti yhteen ja tuntemattomat tulevat tutuiksi. Omat pulmat ja ratkaisut laajenevat yhteisiksi. Turvallisuus on yhä enemmän työn sujumista ja yllättävien tilanteiden ennakoimista.

Miten saada turvallisuuden uudet ja vanhat käytännöt toimiviksi?

 

Vuokko Puro ja Riikka Ruotsala

Kirjoittajat ovat Työterveyslaitoksen tutkijoita, joille turvallisuus on sydämen asia. He työskentelevät itsekin hajuraon päässä esimiehestään ja usein raiteilla liikkuen tai etänä pirtin pöydän ääressä. 

23.3.2016