tiistaina 20. kesäkuuta 2017

Kaikkien kyvyt ja vahvuudet käyttöön

Moni nuori on näinä kesäkuun viikkoina aloittamassa kesätyötään, osa ensimmäistä kertaa. Nuoret haluavat kartuttaa osaamistaan, tutustua erilaisiin työtehtäviin ja totta kai saada palkkaa. Nuoret ovat vallanneet myös Työterveyslaitoksen. Jokaisessa toimipisteessämme ympäri Suomea on näkynyt iloisia, innokkaita ja uteliaita nuoria, jotka malttamattomina odottavat, että pääsevät näyttämään osaamistaan.

Samalla tavoin moni maahanmuuttajataustainen työntekijä voi kokea, että hänellä olisi paljon osaamista, jota haluaisi työssään hyödyntää, muttei syystä tai toisesta hän ei siinä onnistu. Tuore Made by Finland –kyselymme osoittaa, että suomalaisilla työpaikoilla ei osata riittävästi hyödyntää eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia. Eniten kehitettävää havaittiin julkisella sektorilla sekä pk-yrityksissä. Työnantajat ja työikäiset olivat ehkä hämmästyttävänkin yksimielisiä asiasta.

Jollakin tavalla meidän olisi työpaikoilla vahvemmin osattava hyödyntää kaikkien työntekijöiden – niin uusien tulokkaiden, konkareiden, kuin maahanmuuttajienkin – osaamista. Mitä työpaikoilla sitten voitaisiin tehdä? Miten työntekijöiden potentiaali saataisiin täysimääräisesti hyödynnettyä? Keinoja on toki useita. Erityisesti esimiehelle näistä vinkeistä voisi olla apua:

  1. Panosta perehdytykseen. Tutustuta uusi tulokas huolella työtehtäviinsä, työpaikkaan sekä työpaikan toimintatapoihin ja käytäntöihin. Kerro myös suomalaisen työkulttuurin toimintatavoista, työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Hyvä perehdytys auttaa työntekijää oppimaan työnsä nopeammin sekä kiinnittää hänet osaksi työyhteisöä.
  2. Toimi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Tarjoa työntekijöille heidän taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet tulla kuulluksi, osallistua työpaikan kehittämiseen, kouluttautua ja edetä urallaan.
  3. Tunnista työntekijöiden osaaminen. Työntekijällä saattaa olla sellaista osaamista, tietoja ja taitoja, jota ei ole tunnistettu tai osattu hyödyntää työpaikalla. Tunnista ja ota käyttöön kaikkien työntekijöiden osaaminen!
  4. Kannusta avoimuuteen ja keskusteluun työyhteisössä. Rohkaise työyhteisösi kaikkia jäseniä avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Keskustelkaa yhdessä suomalaisen työkulttuurin ominaispiirteistä sekä eri kulttuurien välisistä eroista ja piirteistä, sekä niiden vaikutuksesta työyhteisön toimintaan. Ymmärrys eri kulttuurien ominaispiirteistä, tavoista ja tottumuksista sujuvoittaa työtä.

 

Nuoret valtaavat Työterveyslaitoksen –kesätyökampanjan myötä sain itsekin mahdollisuuden työskennellä muutaman kesätyöntekijämme kanssa ja samalla sain pienen kurkistuksen nuorten tapaan hahmottaa työelämää ja tehdä työtä. Iloksemme pääsimme hyödyntämään myös kaksikielisen kesätyöntekijämme osaamista – arabian kielen taito kun ei ole itselläni lainkaan hallussa.

Made by Finland –kysely on osa Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja Tekesin Suomi 100 –kampanjaa.

Combo-hankkeessa pureudutaan nuorten työelämävalmiuksiin, osallisuuteen ja hyvinvointiin.

20.6.2017