perjantaina 08. huhtikuuta 2016

Kasvuyrityksissä henkilöstöä arvostetaan

Olemme viimeisen vuoden ajan kuulleet kiinnostavia tarinoita ja osallistuneet aktiivisesti kasvuyritysten henkilöstöasioiden kehittämiseen Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille -hankkeen tiimoilta.

Sekä tekemistämme tutkimushaastatteluista että vetämistämme kehittämistyöpajoista huokuu kasvuyrittäjien syvä kiinnostus henkilöstön hyvinvointiin. Hankkeeseemme osallistuneissa kasvuyrityksissä henkilöstöä pidetään keskeisimpänä yrityksen voimavarana. Niissä on ymmärretty, että vain huolehtimalla henkilöstön viihtymisestä ja terveydestä yritys voi kasvaa, menestyä ja saada jotain jäämään myös viivan alle.

Hyvinvointia luodaan arjessa joka päivä yhdessä tekemisen ja kuuntelemisen kautta.

Mitä ihmeellistä kasvuyritykset sitten tekevät henkilöstön hyvinvoinnin eteen? Sanoisimme, että eivät ne mitään taikatemppuja tee, eikä hyvinvointia voi myöskään rahalla ulkoa ostaa. Kasvuyritykset panostavat toimintatapaan, jossa korostuvat sellaiset tekijät kuten avoimuus, itseohjautuvuus, osallistaminen, luottamus, uudistuminen, kehittyminen ja valtuuttaminen. Hyvinvointia luodaan arjessa joka päivä yhdessä tekemisen ja kuuntelemisen kautta. Toimintatapa on kaiken kaikkiaan ketterä, eikä sääntöjä keksitä niiden itsensä vuoksi, mutta toiminta ei myöskään ole kaoottista.

Starttaamme ensi viikolla Suomen kiertueen, KetteräHR Road Tourin, jonka myötä lähdemme jakamaan hankkeessa saamaamme tietoa ja kehittämään kasvuyritysten toimintaa 15 eri paikkakunnalle. Kaikilla kasvuyrityksillä ja kasvuhakuisilla startup-yrityksillä on mahdollisuus osallistua maksuttomiin työpajoihimme. Jokaiselle paikkakunnalle saamme sparraajaksi mukaan myös paikallisen kasvuyrityksen edustajan kertomaan, miten heidän yrityksessään on huomioitu henkilöstöasioita kasvuvaiheessa.

Meistä on tärkeää, että ihan jokainen suomalainen kasvuyritys tai kasvusta haaveileva yritys ymmärtää henkilöstöasioiden hyvän hoitamisen tärkeyden osana yrityksen kasvua. Mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys, sitä tärkeämpi on yksittäisen henkilön työpanos. Kiertueella puhumme mm. rekrytoinnin haasteista: kerromme, millä keinoin hankkeemme yritykset ovat onnistuneet rekrytoinneissa. Puhumme myös osaamisen ylläpitämisestä ja yrityksen kehittämisestä. Muihin kiertueemme aiheisiin ja kevään kiertueaikatauluun voit tutustua lähemmin hankkeen sivuilta.

Tavataan työpajoissa!

Minna Janhonen (@minnajanhonen) ja Sara Lindström (@va5ara)

8.4.2016