maanantaina 19. marraskuuta 2018

Kehitä, uudista – ketterästi, yhdessä

Uudistumiskyky on yrityksen perustaito, ja siihen kuuluu kaikkien osallistuminen ja yhdessä kehittäminen. Tutustu OsaavaPK-hankkeessa syntyneisiin kehittäjän käytännön vinkkeihin, eli kymmenen K:n polkuun!

Yrittäjän arki on kiireistä. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joiden mukana pitäisi pysyä. Päässä pyörii ideoita toiminnan kehittämiseksi, mutta resurssit resilienssin eli uudistumiskyvyn vahvistamiseen ovat rajalliset – vuorokaudessa on vain 24 tuntia.

Mikä neuvoksi? Yksi ratkaisu on hyödyntää kehittämistyössä joukkovoimaa ja ketteryyttä. Hyödyntämällä yrityksen kaikkien työntekijöiden panos on käytössä rutkasti enemmän aikaa ja osaamista.

Ja mikä parasta, tämän muutoksen voi aloittaa heti.

Kartoita, karsi, kokoa…

Oma kokemukseni ketterästä kehittämistyöstä karttui OsaavaPK-hankkeen Lahden yritysryhmässä, johon osallistuin opinnäytetyöntekijän roolissa.

Valmistelen aiheesta YAMK-opinnäytettäni Lahden ammattikorkeakouluun. Opinnäytetyön kehittämisosuutena vedin työntekijöille suunnattuja työpajoja yrityksessä, joka keskittyy elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin. Työpajassa haettiin laajempaa näkökulmaa osaamisen tunnistamiselle ja kehittämiselle.

Mistä sitten lähteä liikkeelle, jos haluaa ryhtyä kehittämään yhdessä? Vaikkapa tästä:

KEHITTÄJÄN KYMPPI – käytännön vinkkejä yhdessä kehittämisen polulle

  1. KARTOITA: Hanki käsiteltävästä asiasta monipuolisesti tietoa, jotta saat luotua selkeän kokonaiskuvan aiheesta.
  2. KARSI: Rajaa ja kuvaa käsiteltävä aihe selkeästi yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi.
  3. KOKOA JA KOHTAA: Joukkoista kehittäminen, eli hae jo aikaisessa vaiheessa tietoa, ideoita ja osaamista myös muilta omassa organisaatiossa sekä verkostoissa. Unohda kankeat siilot ja organisaatiotasot.
  4. KOMMUNIKOI: Toimiva kommunikaatio on yhteistyön ydin. Huolehdi viestinnästä ja sitä tukevista työkaluista. Varmista myös, että henkilöstöä kuullaan ja yksilöt kokevat aidosti tulleensa kuulluiksi.
  5. KUNNIOITA: Hyväksy eriävät mielipiteet ja toimintatavat, pyydä perusteluja ja perustele itse.
  6. KUROTA: Aseta yhdessä koko ryhmän kanssa konkreettisia ja sopivasti haastavia tavoitteita, jotka mahdollistavat ja tukevat jatkuvaa kehittymistä. Yhdessä sopiminen, ja prosessin seuraaminen tukevat yksilöiden omaehtoista sitoutumista kehittämistyöhön.
  7. KIRITÄ: Hyväksy myös vastoinkäymiset ja epäonnistumiset. Ne kertovat siitä, että olette uskaltaneet kurottaa tavallista pidemmälle, ja voitte olla uuden jäljillä.
  8. KARISTA: Vanhoista toimintatavoista luopuminen ja poisoppiminen ovat tärkeä osa kehittämistä ja osaamista.
  9. KONKRETIAA: Käytäntö karsii jyvät akanoista, eli aloita rohkeasti ja peilaa uusia ideoita koko ajan arkityöhön. Uuden toimintatavan esitaistelijana voit käyttää mm. kokeilukulttuuria, jonka avulla on helpompaa aloittaa.
  10. KEEP GOING: Huomioi kehittäminen kaikessa ja aina – kyseessä ei ole projekti vaan jatkuva prosessi.

Kehittäjän kympin vinkit ovat syntyneet OsaavaPK-hankkeen ohessa avuksi kaikille osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneille.

Poimi parhaat käytännöt kokeiluun, ja ryhdy kehittämään heti!

Annukka Heinonen, YAMK:n opiskelija

Kirjoittajasta: Annukka on tehnyt opinnäytetyötään OsaavaPK-hankkeessa. Annukka on uuden suunnan löytänyt markkinointiviestijä, joka kehittää parhaillaan osaamistaan liiketoiminnan ja uudistavan johtamisen YAMK-opintojen parissa.

19.11.2018