keskiviikkona 12. syyskuuta 2018

Yrittäjä, kokeile uutta

Yrittäjyydessä toimintaympäristön epävarmuus ja asiakastarpeiden muuttuminen ovat aina läsnä. Vaikka yrityksen suunnan tulee olla selvä, uusia ideoita ja kekseliäitä kokeiluja on hyvä herätellä.

Muutos on jatkuvaa, muutos on hyväksi. Uuden äärellä yrittäjältä vaaditaan uskallusta, riskinottokykyä, toimintaa ja tarttumista mahdollisuuksiin.

Muutoksen havainnointia helpottaa, jos yrityksen koko henkilöstö ja kaikki mahdolliset verkostot ovat mukana tekemässä tolkkua siitä, mitä omassa yrityksessä ja sen toimintaympäristössä tapahtuu.

Yrittäjänä sinun täytyy kuitenkin aina tietää yrityksesi suunta. Sinä päätät, mitä yrityksesi tekee, kenelle ja miten. Yrityksen toiminnan ja tavoitteiden kirkastaminen auttaa priorisoimaan omaa tekemistä. Muutama selkeä tavoite ohjaa työn rajaamista sekä tärkeimpien töiden tekemistä ennen muita. Tällöin on myös mahdollista sanoa ”ei” sellaisille töille, jotka eivät edistä tavoitteiden saavuttamista.

Toisaalta ketteryyttä on tarkentaa suuntaa ja tavoitteita, kun alkaa käydä ilmeiseksi, että aiemmin valittu ole enää tarkoituksenmukaista – tai innostavaa.

Ideoi avarasti

Pääsääntöinen suunta tiedossa voitkin sitten yhdessä muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa nauttia vapaudesta ideoida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja – niin palveluihin ja tuotteisiin kuin toimintaprosesseihinkin.

Idea on uusi, kun vanhaa ideaa käytetään uudessa paikassa tai uudella tavalla tai kun kaksi toimintatapaa tai palvelutuotetta yhdistetään uudella tavalla.

Aivot oppivat löytämään uusia yhdistelmiä verryttelemällä: höpötä, hassuttele, yhdistele yllättävästi. Ideoinnin ja luovuuden systemaattisia tekniikoita on paljon. Esimerkiksi ”kyllä, ja…” on erinomainen harjoitus tuottamaan yllättäviä ideoita: keskustele parin kanssa tai pienryhmässä esimerkiksi aiheesta ”tulevaisuuden kulkuneuvo” siten, että kaikkeen, mitä toinen sanoo, jatkatte vastaamalla kyllä, ja…

Kokeile ketterästi

Kun uusia ideoita syntyy, niitä tulee kohdella ihaillen. Uusien ideoiden alas ampuminen tyrehdyttää ideoinnin nopeasti. Tarvitaan helpot käytännöt, joilla ideoita voi tuoda esiin ja jalostaa ja valikoida kokeiltavaksi. Voidaan sopia, millä periaatteella ideoita valitaan kokeiluun: vaikkapa kiinnostavin, oudoin, innostavin tai jännittävin. Loput ideat voidaan ottaa talteen myöhempää käyttöä varten.

Joskus oikeasti hyvän idean tunnistaa siitä, että se vähän hirvittää.

Kokeiltavaksi valittuja ideoita voi kokeilla pienesti ja mielellään niiden kanssa, joihin idea vaikuttaa. Omaa ideointiaan joskus vaatiikin se, miten jotain voi kokeilla pienesti ja ilman suuria investointeja. Voisiko ideaa testata kysymällä muutamalta henkilöltä, tai rakentamalla pahvisen prototyypin – tai tekemällä mielikuvitusmatkan?

Arvioi ja kokeile uudelleen

Kokeilun jälkeen on hyvä pysähtyä pohtimaan kokeilua yhdessä: Mitä haluttiin ratkaista? Mitä tehtiin? Mitä huomattiin? Mitä opittiin? Mikä sujui ja mikä haittasi kokeilua? Mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?

Todennäköisesti ensimmäinen kokeilu tuottaa oppeja sekä siitä, mikä toimii, että siitä, mikä ei toimi. Jatketaanko kokeilua vai palataanko vanhaan?

Kokeilulle kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus. Muistakaa myös miettiä kokeilun kestoa. Joskus liian lyhyt kokeilu saattaa osoittaa, että joku uusi toimintatapa ei toimi, vaikka hieman pidemmällä kokeilulla sama idea voisikin toimia.

Satsaa johtamiseen

Yrittäjä on avainasemassa uudistamassa yrityksensä toimintaa. Jos yrityksellä on henkilöstöä tai verkostoa, jonka kanssa yrittäjä toimii, voidaan hyvällä johtamisella parantaa yrityksen uudistumiskykyä.

Luovuus ja kokeileminen vaativat luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiriä, jossa yrittäjä toimii tärkeänä esimerkkinä.

Lisäksi tarvitaan yhteistä suuntaa, kaikkien osaamisen arvostamista, herkkyyttä kuunnella ympäristön signaaleja ja tietoista osaamisen kehittämistä tulevaisuuden haasteiden varalle.

Yksi mahdollisuus uudistumiskyvyn johtamisen kehittämiselle on osallistua Työterveyslaitoksen Uudistumiskykyinen pienyritys -valmennusohjelmaan:  Turun ryhmä 5.10. alkaen ja Helsingin ryhmä 12.10. alkaen.

Kirjoituksessa on hyödynnetty Elisa Valtasen, Susanna Visurin ja Miira Heiniön Mikrot Menestykseen -hankkeessa kirjoittamia artikkeleita, jotka on julkaistu Varsinais-Suomen Yrittäjälehdessä vuosina 2016-2018.

12.9.2018