tiistaina 23. elokuuta 2016

Kokeilemalla parempi

KetteräHR-hankkeessa olemme tarkastelleet hyvinä työpaikkoina tunnettuja yrityksiä ja törmänneet haluun ja uskallukseen toimia kokeilevasti. Miten haastattelemamme yritykset ovat onnistuneet siinä, missä suurimmalla osalla yrityksistä tuntuu olevan vaikeuksia? Ja miksi nämä yritykset kokevat kokeilevuuden tärkeäksi?

Kokeilevuus on muotia, ja yhä useammassa organisaatiossa haikaillaan ketteryyttä. Heinäkuussa julkaistun Työelämä 2020-hankkeen teettämän kyselyn mukaan ”suurin osa suomalaisista kokee, että työnantaja suhtautuu myönteisesti uusien työskentelytapojen kokeilemiseen”. Tästä huolimatta lähes 90 % kyselyyn vastanneista toteaa, ettei omalla työpaikalla ei ole tehty  tämän kaltaisia kokeiluja.

KetteräHR-hankkeessa olemme tarkastelleet hyvinä työpaikkoina tunnettuja yrityksiä ja törmänneet haluun ja uskallukseen toimia kokeilevasti. Miten haastattelemamme yritykset ovat onnistuneet siinä, missä suurimmalla osalla yrityksistä tuntuu olevan vaikeuksia? Ja miksi nämä yritykset kokevat kokeilevuuden tärkeäksi?

Nämä yritykset alleviivaavat, että organisaation kehittymistä ei tapahdu suurin strategioin tai keksinnöin, vaan arjen työssä pienten jatkuvien parannusten kautta. Koko organisaation ketteryys mahdollistetaan antamalla työntekijöille päätäntävaltaa omaan työhönsä liittyvissä asioissa ja tilaa toteuttaa ammatillisia haaveita. Ammattilaisiin luottaminen kannattaa, sillä työntekijöiden omassa työssään tekemät parannukset heijastuvat yrityksen palveluun, prosessiin tai tuotteeseen. Tästä kertoo myös tuore uutisointi vanhainkodeista.

Kokeilevuutta tuetaan huomioimisen kulttuurilla. Hyvästä ideasta tai suorituksesta palkitaan herkästi lounaalla tai lahjakortilla. Täydentäen yrityksessä voidaan rohkaista kaikkia palkitsemaan toisiaan, esimerkiksi jakamaan pieniä huomionosoituksia yrityksen suklaarasioin ja elokuvalipuin varustamasta palkintokaapista. Työntekijää kannustaa kokeilemaan myös kyky vaikuttaa työympäristöön ja työilmapiiriin. Esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa työvälineisiin tai työtiloihin koetaan itsessään palkinnoiksi.

Kannattaakin kiinnittää huomiota pienten arkipäivän tekojen merkitykseen ja arvostaa näitä. Hiukan tarkemmin katsoessasi saatat havaita, että työpaikallasi kokeillaan ja kehitetään jo paljon!

Jos haluat tuoda kokeilevuuden osaksi arkea, kokeile näitä:

Rakenna avoimuutta ja luottamusta

  1. Havainnoi arjen työtä. Huomioi omat ja muiden onnistumiset ja tavat tehdä toisin. Rohkaise muitakin tuomaan esille mielipiteitään ja ideoitaan sekä kiittämään toisiaan.
  2. Käytä aikaa keskusteluun ja ihmisten kohtaamiseen! Luo tapaamiselle tilaa ja aikaa, ota tavaksi esimerkiksi säännöllinen viikoittainen palaveri tai aamupala. Kohdatessasi kuuntele.
  3. Anna työntekijöiden päättää! Kysy mielipidettä ja ideoita, kun suunnittelet pieniä tai suuria muutoksia.

Hyödynnä ketteryyden työkaluja

  1. Hyödynnä pikaviestimiä: Avaa keskusteluja, lähetä lyhyitä kyselyitä. Kun otat uusia viestimiä ja teknologioita käyttöön, muista keskustella ja tarvittaessa kouluttaa! Tässä kohtaa voi hyvin harjoitella kysymistä: Mitä viestintä voisimme käyttää? Mihin tarkoitukseen?
  2. Käy läpi esitetyt ideat ja tuo esiin niiden pohjalta tehdyt päätökset. Tarvittaessa hyödynnä fyysistä tai sähköistä projektiseinää tai projektityökaluja (esim. Trello), jonka avulla työyhteisö voi osallistua ideoiden kehittämiseen, ja kaikki voivat seurata uudistusten edistymistä.

Uudista ajattelutapaasi – opi työntekijälähtöiseksi

  1. Varsinkin vähän resursseja vaativia ideoita kannattaa rohkeasti kokeilla. Jos kokeilu ei onnistu, siitä kannattaa myös luopua. Kokeilussa selvitetään mikä voi toimia, mikä ei. Toimimattomia kokeiluja ei kannata lähestyä epäonnistumisina, eikä niille tule etsiä syyllisiä. Yhden toimimattoman kokeilun jälkeen ei kannata hylätä kokeilevuuden ideaa.
  2. Vältä kontrollointia ja mahdollista oleilu työtehtävien välissä. Kontrolloitu ihminen harvoin kokeilee, ja parhaat ideat työn paremmin tekemisestä syntyvät usein arjen lomassa asioita pähkäillessä.
  3. Nurisevia työntekijöitä? Älä suhtaudu kritiikkiin ongelmana, vaan parannuksen ja kehittämisen esiasteena. Anna työntekijöille lupa löytää ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: Miten voisimme tehdä paremmin? Ja: Miten työtämme voisi tukea paremmin?

Tiina Taipale (@maapallolainen) ja Minna Janhonen (@minnajanhonen)

Tiina ja Minna toimivat tutkijoina, kehittäjinä ja kiertue-emäntinä KetteräHR-hankkeessa.

KetteräHR-hankkeessa kerätään tietoa kasvuvaiheen henkilöstöjohtamisen hyvistä toimintamalleista. KetteräHR RoadTourilla toimintamalleja jaetaan ja keskustelutetaan ympäri Suomen järjestettävissä työpajoissa. Syksyn KetteräHR RoadTourin ilmoittautuminen on avattu! Tule maksuttomaan työpajaan saamaan henkilöstöjohtamiseen liittyvää tietoa ja sparrausta, sekä verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa. Työpajat on suunnattu kasvaville tai kasvuhaluisille pk-yrityksille, yrittäjille ja startup-yrittäjille!

Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen: www.ttl.fi/ketteraHR

23.8.2016