maanantaina 22. lokakuuta 2018

Kykyviisari auttaa toiminnan vaikutusten arvioinnissa

Mitä Kykyviisarin käyttäjät menetelmästä tuumaavat? Ainakin he kiittävät asiakaslähtöisyyttä sekä sitä, että Kykyviisari tuottaa yhteismitallista tietoa toiminnan vaikutuksista.

Kykyviisari on Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeessa kehitetty työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kerroimme aiemmassa blogikirjoituksessa videosta, joka kertoo Kykyviisarin asiakaskokemuksista ja asiakkaan ja ohjaajan yhteistyöstä.

Videolla haastateltiin Minna Viinamäkeä Satakunto-hankkeesta, Päivi Rainòa Toimintakyky kuntoon -ohjelmasta ja Kimmo Kivistä Pirkkalan kunnan työllisyyspalveluista.

Olemme julkaisseet myös toisen videon, jolla sama kolmikko kertoo kokemuksia Kykyviisarista asiakastyön ja palveluiden kehittämisen välineenä.

Videolla Päivi Rainò muistuttaa Kykyviisarin olevan asiakasystävällisyyden lisäksi hankeystävällinen. Toimintakyky kuntoon -ohjelman 20 kehityshankkeessa käytetään Kykyviisaria, ja tavoitteena on Rainòn mukaan ”saada työikäisiä, jostain syystä marginaaliin jääneitä henkilöitä takaisin työelämään”.

Kykyviisarin avulla saadaan tietoa, miten hanke on edennyt ja päässyt tavoitteisiinsa.

Parempi ymmärrys asiakkaan kokonaistilanteesta

Kykyviisari on asiakaslähtöinen, ja uusien asiakkaiden kanssa se mahdollistaa tilannekartoituksen, palvelutarpeiden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen. Työntekijä saa tietää heti asiakassuhteen alussa, millaisia vahvuuksia ja vaikeuksia asiakkailla on toimintakyvyn eri osa-alueilla.

Kykyviisari tarjoaa työntekijälle – kuten videon Viinamäelle, Rainòlle ja Kiviselle – yhtenäisen lähestymistavan perehtyä asiakkaidensa yksilöllisiin tilanteisiin. Ymmärrys asiakkaan kokonaistilanteesta paranee, samoin edellytykset saavuttaa hyviä tuloksia.

Asiakkaat saavat äänensä kuuluviin.

Kykyviisarilla voi arvioida tavoitteiden toteutumista

Asiakaslähtöisyyden lisäksi Kykyviisarin tärkeä hyöty on, että se tuottaa yhteismitallista tietoa toiminnan vaikutuksista.

Kokemus on osoittanut, että Kykyviisarille kannattaa antaa selkeä aika ja paikka asiakasprosessissa. Näin menetelmän käytöstä tulee johdonmukaista jokaisen asiakkaan kanssa. (Tutustu Kykyviisarin toimintamalliin!)

Kun asiakkaat täyttävät kyselylomakkeen vähintään kahtena eri ajankohtana, tuloksia vertaamalla nähdään kyseisenä ajanjaksona tapahtunut muutos. Tuloksia voidaan tarkastella niin yksilö- kuin ryhmätasollakin.

Kykyviisarin ryhmätason muutosraportti tekee toiminnan vaikutukset näkyviksi ja mahdollistaa niiden osoittamisen. Kykyviisarin avulla voi arvioida esimerkiksi sitä, missä määrin toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tämä on palveluiden näkökulmasta tärkeää aikana, jolloin tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta korostetaan.

Eli muutosraportilla työntekijä pystyy havainnollistamaan esimerkiksi rahoittajalle, miten asiakkaiden työ- ja toimintakyky on muuttunut toiminnan aikana. Parhaassa tapauksessa Kykyviisari auttaa työntekijää osoittamaan, että toimintaa on kannattanut rahoittaa. Lisäksi työntekijä pystyy välittämään perusteltua tietoa siitä, minkälaisiin palveluihin tai toimintoihin rahaa tulisi kohdentaa.

Videolla Kimmo Kivinen kertoo, että heillä Kykyviisaria on hyödynnetty esimerkiksi palvelujen kehittämisessä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Me Kykyviisarin kehittäjät olemme iloisia tällaisista kokemuksista. Suosittelemme rohkeasti kokeilemaan Kykyviisaria – se on täysin maksuton.

Lisätietoa Kykyviisarista: www.kykyviisari.fi

Kokeile Kykyviisaria: www.kykyviisari.fi/kokeile-kykyviisaria

22.10.2018