tiistaina 29. toukokuuta 2018

“Kykyviisarissa on parasta sen positiivinen ote”

”Kykyviisari saa ihmisen avautumaan ja katsomaan myönteisesti omaa kehitystään”, kuvailee tutkimuspäällikkö Päivi Rainò Toimintakyky kuntoon -ohjelmasta.

Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeessa kehitetty Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka pohjaa yksilön omaan arvioon omasta tilanteestaan. Kykyviisari-kysely arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos mittaus toistetaan. Kykyviisaria voi hyödyntää palveluissa, joissa arvioidaan ja pyritään vaikuttamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyyn. Kykyviisari on asiakkaan ja ammattilaisen yhteinen työkalu, jonka tuottamaa toimintakykytietoa käsitellään ja tulkitaan yhdessä.

Pyysimme Päivi Rainòa, Pirkkalan kunnan työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivistä ja projektisuunnittelija Minna Viinamäkeä Satakunto-hankkeesta kertomaan, miksi he käyttävät Kykyviisaria. Syntyi video, joka sai meidät Kykyviisarin kehittäjät todella iloisiksi. Video ilahdutti ehkä erityisesti siksi, että se kuvaa konkreettisesti, miten menetelmä mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisen, asettaa heidät ”rinta rinnan”. Samalla Kykyviisari tekee käyttäjälleen näkyväksi ”ne pienetkin askeleet”.

Kykyviisari on väline asiakastyöhön ja palvelutarpeen arvioimiseen

Kykyviisari kerryttää yksilö- ja ryhmätason tietoa työ- ja toimintakyvystä. Menetelmä mahdollistaa tiedon keräämisen myös toiminnasta, jossa syntyvä tieto saattaa olla vaikeasti mitattavaa ja vertailtavaa, kuten esimerkiksi sosiaalityössä. Kertyvä tieto on arvokasta työn vaikutusten arvioinnissa ja päätöksenteon tukena. Aikana, jolloin toiminnan tulosten pitää olla mitattavissa, Kykyviisari varmistaa, että kertyvä tieto pitää sisällään asiakkaan äänen. (Lue Kirsi Unkilan teksti ”Miksi käyttää Kykyviisaria sosiaalityössä?” PRO SOS -hankkeen blogissa).

Kun esimerkiksi osatyökykyisen henkilön kuntoutumissuunnitelma suunnitellaan yksilön lähtökohdat ja toimintaympäristö huomioiden, asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutuksessa, onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Silloin kun katse kohdistuu mahdollisuuksiin eikä rajoitteisiin, voi avautua ikkuna uudenlaiseen tulevaisuuteen. Suuret kiitokset Kykyviisari-kokemuksensa jakaneille Päiville, Kimmolle ja Minnalle, että teitte sen näkyväksi.

Kykyviisari kehitettiin yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien toimintalinja viiden hankkeiden kanssa, joiden kohteena on vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset. Maaliskuussa 2018 Kykyviisari avautui kaikille käyttäjille. Kykyviisarin käyttömahdollisuudet ovat laajat. Sitä voi nyt hyödyntää mm. terveyspalveluja, työelämäpalveluja, sosiaalipalveluja, kuntoutuspalveluja ja koulutuspalveluja tuottavat julkisen, yksityisen ja järjestösektorin toimijat.
Kykyviisarin saa maksutta oman organisaation tai hankkeen käyttöön tilaamalla tunnukset sen verkkopalveluun osoitteesta www.kykyviisari.fi/ota-kykyviisari-tyovalineeksi.

Tutustu Kykyviisariin: www.kykyviisari.fi
Kokeile Kykyviisaria: www.kykyviisari.fi/kokeile-kykyviisaria

29.5.2018