keskiviikkona 29. elokuuta 2018

Mars matkalle, terveyttä työpaikoille!

Mitä keinoja käytätte työpaikallanne ja työyhteisössänne terveyden edistämisessä, kun edistätte myös työkykyä? Mitkä ovat teidän voimavarat ja vahvuudet? Otatteko huomioon työn ja ammatin vaatimukset ja vaikutukset? Tervetuloa mukaan tutkimusretkelle Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille.

Koska vietämme noin 1600 tuntia vuodessa työssä ja työpaikalla, jo pienilläkin asioilla on suuri merkitys päivästä toiseen toistuessaan. Tuotamme Työterveyslaitoksella Promo@Work-konsortiohankkeessa tutkimusnäyttöön perustuvat terveyden edistämisen suositukset työpaikoille. Suositukset kehitetään yhteistyössä työpaikkojen ja työelämävaikuttajien kanssa.

Työpaikoilla on monia keinoja edistää terveellisiä tapoja ja työstä palautumista jo työpäivän aikana. Valitettavan usein luotamme siihen, että kouluttaminen, tiedotus ja uusien keinojen kehittäminen muuttavat käyttäytymistä. Ja että erilaiset uudet kikat riittävät terveyden ja työkyvyn edistämiseen.

Liian vähän hyödynnettyjä mahdollisuuksia ovat yhteisöllisyys, työpaikan kulttuuriin vaikuttaminen, ammatti-identiteetin hyödyntäminen ja toiminnan säännöllinen suunnittelu ja seuranta.

Yhteisö ja sen toimintakulttuuri

On tärkeää, että työpaikka ympäristönä tukee ja yhteisö toimintakulttuureineen kannustaa terveellisiin valintoihin. Vaalikaa yhteisöllisyyttä ja toisista huolta pitämistä. Toiseksi miettikää, millaisia hyviä keinoja ja toimintatapoja teillä on jo, miten niitä voisi vahvistaa tai tarvittaessa muokata.

Yhteisöllisyys on sitä, että sovitaan yhdessä terveellisiä ja työkykyä edistäviä käytäntöjä. Esimerkiksi syödään yhdessä ilman kännyköitä, jotta voidaan keskittyä yhdessäoloon ja keskustelemiseen. Tai pidetään säännöllisesti kävelykokouksia, jolloin luovuus pääsee kukkaan. Tai seisotaan kokouksissa asialistan tärkeät kohdat, jotta kukin keskittyy käsiteltävään asiaan täysillä. Tai sovitaan kahvitauon paikka tiiviin työskentelyn väliin, jotta voidaan hetkiseksi irrottautua työstä, jutella ja rentoutua.

Yhteinen tapa voi olla myös sähköpöydän nostaminen illalla yläasentoon helpottamaan siistijän työtä. Samalla varmistetaan, että aamulla kukin aloittaa työnteon todennäköisesti seisten.

Räätälöikää työn mukaan

Kun terveyttä ja työkyvyä lähdetään edistämään työpaikalla, on oleellista arvioida, mitä juuri tämä työ tai ammatti vaatii, ja toisaalta miten se vaikuttaa. Tämän huomioon ottaminen todennäköisesti lisää sekä hyväksyntää että toimien vaikuttavuutta.

Lääkärin, näyttelijän, lastenhoitajan, palomiehen, ammattikuljettajan, rakennusalan yrittäjän tai pankkivirkailijan työ vaatii erilaista toimintakykyä. Esimerkiksi liikunta ja kehonhuolto on erilaista eri ammateissa. Istumatyöläiselle lankuttaminen tekee hyvää. Näyttelijän ja laulajan taas kannattaa huolehtia mm. hengityselimistön ja kestävyyskunnon harjoittamisesta.

Yhdessä suunnitellen ja seuraten

Työpaikan on oleellista tehdä terveyden ja työkyvyn edistämisen suunnitelma yhdessä osallistaen eri toimijat. Yhteinen suunnittelu tekee ratkaisuista juuri meidän työpaikalle toimivimmat ja auttaa ratkaisuihin sitoutumisessa. Näin syntyneet ohjeet, käytännöt ja mallit on arjessa helppo ottaa käyttöön ja tavaksi.

Kun esimerkiksi sähköasentajat suunnittelevat itse omat työohjeensa ja ottavat mukaan käsien ravistelu- ja venyttelytauot, niihin myös sitoudutaan.

Tai työterveyshuollon asiantuntijana toimiva ravitsemusterapeutti voi opastaa palomiehiä toteuttamaan ruokailua siten, että ruokailut edistävät työsuoritusta, tukevat liikuntaharjoittelua ja nopeuttavat työstä palautumista.

Tutkimusretki terveyden edistämisen keinoihin työpaikoilla

Promo@Work -hankkeessa tekeillä olevat terveyden edistämisen suositukset räätälöidään myös sopiviksi mikroyrityksiin. Suositusten taustaksi teemme systemaattisia kirjallisuuskatsauksia olemassa olevista tutkimuksista työpaikkojen keinoista edistää terveellisiä tapoja.

Tulevien suositusten nimi on Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille, ja niiden levittämiseksi toteutamme Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -tutkimusretki – kampanjan. Sen puitteissa vierailemme levittämässä tietoa eri paikkakunnilla ympäri Suomen, joten katso edellisestä linkistä kiertuekalenteri ja tule mukaan!

Tutkimusretki viittaa paitsi näyttöön perustuvaan ja tutkimustiedon hyödyntämiseen, myös siihen, että jokaisen työpaikan on hyvä tutkailla porukalla, mikä meillä on se toimiva ja hyvä asia, jota vahvistamme tai kehitämme. Aloitamme matkanteon, jotta mahdollisimman monella suomalaisella työpaikalla edistetään terveyttä ja työkykyä yhdessä, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tervetuloa mukaan matkalle!

29.8.2018