keskiviikkona 19. lokakuuta 2016

Mikä tekee kasvuyrityksestä ketterän?

Ketteryys ei ole kaaosta kirjoitettiin vuosi sitten KetteräHR-hankkeen blogikirjotuksessa. Vuosi on ikuisuus – etenkin kasvuyrityksen maailmassa. KetteräHR-hankkeessa on vuoden aikana tavattu viiden eri kasvuyrityksen väkeä ja pähkäilty laajasti henkilöstöjohtamisen kysymyksiä. Mitä ajatuksia on päällimmäisenä mielessä myllytyksen tuloksena? Miten henkilöstöä johdetaan kasvuyrityksissä?

Ketterä toiminta perustuu yksikertaisiin sääntöihin, jotka ohjaavat kohti yhteistä päämäärää. Ketteryys ei siis tarkoita kaaosta, vaan luovaa ja muokkautuvaa tapaa pyrkiä kohti kristallisoitunutta päämäärä.

  1. Oppimisen nopeus. Asioita tehdään kevyellä suunnittelulla ja tärkeintä on päästä testaamaan toimiiko juttu käytännössä. Joskus yrityksillä on ollut vaikeuksia tunnistaa itseään, kun palaamme hankkeen arvioinnissa 8 kuukauden takaisiin asioihin – onko tuo meidän puhettamme? Ajattelu ja puhe ovat muuttuneet aivan toiseksi.
  2. Virheiden sietäminen. ”Huteja tulee”, sanoi kasvuyrityksen osakas sivulauseessa. Virheitä tulee ja niihin ei jäädä kiinni. Oppia ahmitaan kauhalla, ei lusikalla, ja virheet suorastaan kuuluvat jutun juoneen. Tärkeämpää on iso tavoite ja kasvu, ei täydellisen suorituksen hiominen.
  3. Taito oppia. Tekemisen taito ja tahto oppia eivät riitä vaan olennaista on taito oppia. Miten napata olennainen tieto toimintaympäristöstä ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan?
  4. Kyky päästää irti, jos itse ei kykene näkemään uudenlaista tapaa toimia. Joskus alkuperäinen yrittäjä voi tunnistaa, että tätä pitää muuttaa, mutta on itse liian kiinni vanhassa toimintatavassa. Kun sanotaan ääneen: juttu pitää muuttaa, mutta olen itse sokea miten. Tehkää te toisin, niin silloin mahdollistuu paljon. Yrittäjän toteamuksen jälkeen huoneeseen tuli hiljaista, mutta ”nuoriso” otti kopin ja muutos lähti liikkeelle.

Ketteryys näyttäytyy kykynä tunnistaa keskeiset ongelmat ja suunnata voimat niiden ratkomiseen. Kaikkia pulmia ei edes kannata yrittää saada kuntoon kerralla ja osa pulmista poistuu itsestään, kun ydinjutut saadaan rullaamaan. Ongelmien priorisointi vaatii uskallusta. Pitää uskaltaa valita mihin keskitytään eikä yrittää edistää kaikkea mahdollista kaunista.

Se, mikä toimii tarpeeksi hyvin, tulee osaksi toimintaa luonnostaan. Hankkeen pilotit ovat kokeilleet monenlaisia henkilöstöhallinnon työkaluja kuten itse tehtyjä esimiestyön oppaita, tuunattuja kehityskeskustelulomakkeita ja -käytäntöjä, työpajoja sekä palautteen antoa. Erillistä uuden käytännön juurruttamista ei tarvita perinteiseen tapaan, jos uusi toimintatapa tai -väline täyttää puuttuvan palasen paikan ja tulee osaksi kokonaisuutta, koska se toimii.

Susanna Kalavainen

Kirjoittaja toimii konsulttina KetteräHR-hankkeessa ja on mukana ajattelemassa pilottiyritysten kanssa ja kehittämässä niiden toimintaa.

19.10.2016