torstaina 20. heinäkuuta 2017

Millaisia ovat tulevaisuuden työympäristöt?

Viimeisenä työpäivänään Työterveyslaitoksen kesätyöntekijät pääsivät kuulemaan arkkitehti, vanhempi asiantuntija Eero Palomäen luentoa sisäilmasta ja tulevaisuuden työtiloista. Millaisista työtiloista Työterveyslaitoksen kesätyöntekijät haaveilivat?

1990-luvulla avotoimistot alkoivat yleistyä Suomessa säästötavoitteiden ja työn muutoksen seurauksena. Avotoimistot toivat aluksi mukanaan työrauhaan ja akustiikkaan liittyviä ongelmia, mutta 2010-luvulla tiloja osataan jo suunnitella paremmin työtehtäviä ja käyttäjiä palveleviksi. Työn muutokseen liittyvät tekijät, kuten yhteistyön tarve, joustavuus ja liikkuvuus sekä sähköisten työvälineiden kehitys muokkaavat työympäristöjä edelleen.

Tulevaisuuden työtilat ovat monitilatoimistoja. Monitilatoimisto on muunneltava tilakonsepti, jossa ei ole omia työpisteitä, vaan työntekijät voivat tarpeensa mukaan siirtyä ryhmätyötilojen, hiljaisten tilojen, rauhallisten tilojen ja avotilan välillä. Tulevaisuuden työtiloille ominaisia piirteitä ovat siis yhteiset työtilat ja matala hierarkia, sillä johtajatkin työskentelevät muiden joukossa. Työergonomiaan ja muunneltavuuteen panostamista arvostetaan, kun taas työpisteen sijainnilla ei enää ole merkitystä.

Nuorten mielestä oli yllättävää, että monitilatoimistot ovat yleistymässä. Avotilatyöskentely ja vaihtuvat työpisteet eivät houkutelleet nuoria ja suurin osa keskustelussa mukana olleista nuorista haluaisi työskennellä omassa työhuoneessa. Tätä perusteltiin sillä, että oman huoneen voi sisustaa mieleisekseen, kun taas vaihtuville työpisteille ei voisi jättää omia tavaroita. Oma huone olisi heille mieluisampi vaihtoehto myös paremman työrauhan takia. Avotoimistossa työskentelytapoihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, ettei tulisi häirinneeksi muita.

Nuoret ihmettelivät myös sitä, että työpisteitä on varattu tulevaisuudessa enää vain noin 70 prosentille työntekijöistä. Toisaalta he totesivat, että 70 prosentin rajaus kuulostaa järkevältä, jos ihmiset tekevät paljon etätöitä ja työmatkoja. Myös ajatus siitä, että esimies työskentelisi alaistensa joukossa eikä omassa huoneessaan oli nuorista erikoinen. Monen mielessä elää vielä kuva johtajasta, joilla on taattu työrauha ja oma huone talon parhailla näköaloilla.

Myös toinen luennon teemoista, sisäilma, herätti nuorissa ajatuksia. Eerolla oli mukanaan pieniä pulloja, joista nuoret pääsivät nuuhkimaan sisäilmaongelmiin liittyviä hajuja. Hajut olivat kaikkea muuta kuin miellyttäviä, mutta paljastivat, kuinka monta syytä huonolle sisäilmalle on. Yllättävää nuorille olikin, ettei home ole aina kaiken pahan alku, vaan on olemassa monia muitakin huonoon sisäilmaan johtavia tekijöitä, kuten esimerkiksi mineraalikuitujen ja ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttamat ongelmat. Nuoret oppivat myös, että vaikka huonon sisäilman aiheuttajia on monia, oireet, kuten päänsärky ja ärsytysoireet, ovat samankaltaisia kaikissa sisäilman ongelmissa.

Luento sai nuorilta kiitosta, koska heistä oli kiinnostavaa kuulla, millainen heidän työympäristönsä tulee todennäköisesti olemaan. He myös oppivat, että siivous on merkittävä osa tervettä työympäristöä. Kiitos Eero Palomäelle avartavasta luennosta!

20.7.2017