maanantaina 30. lokakuuta 2017

Minun, meidän ja muiden johtamisesta

Vedimme vastikään työpajan uusmaalaisille yrittäjänaisille itsensä johtamisesta. Käsittelimme työpajassa itsetuntemusta, tavoitteita, motivaatiota ja ajanhallintakeinoja.

Aamupäivän aikana muodostui melko kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten hallinnantunnetta voi lisätä omassa työssään . Kun mietimme yhdessä itsensä johtamisen kokonaisuutta, havahduimme siihen, miten verrattavissa se on muiden johtamiseen. Samat perustavanlaatuiset osa-alueet ovat läsnä, kun katse kääntyy itsestä muiden johtamiseen: motivoinnista tavoitteiden arviointiin, työhyvinvoinnista suoriutumiseen, palkitsemisesta sitoutumiseen ja työn organisoinnista työn kehittämiseen.

Suunnittelemme parhaillaan samalle kohderyhmälle esimiestyön työpajaa, joten ajatuksemme pyörivät erilaisissa johtajuutta käsittelevissä harjoituksissa ja ytimekkäissä alustuksissa. Esimies määritellään Wikipediassa henkilönä ”jolla on tai jolle on määritelty oikeus käyttää ennalta määriteltyä työnjohto-oikeutta, direktio-oikeutta, siinä laajuudessa kuin se on määritelty, se on tehtävien suorittamisen vuoksi tarpeellista tai lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaan mahdollista”. Määritelmä lähestyy esimiestyötä lainsäädännön ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta nostaen esiin lailliset ja eettiset näkökohdat. Se kuitenkin jättää paljon sanomatta.

Laissa määritettyjen velvollisuuksien, yritystalouden hallinnan ja rutiininomaisten tehtävien tukena toimivat esimerkiksi suunnitelmat, tsekkilistat ja vuosikellot. Esimiestyössä joutuu monenlaisiin rooleihin ja aina kaikki roolit eivät ole omalla mukavuusalueella. Esimiehen on hyvä lisätä itsetuntemustaan kehittyäkseen tunnistamaan toimintaansa ja roolinottojaan erilaisissa tilanteissa. Oman itsetuntemuksen lisäämisessä ja esimiesroolin kehittymisessä on käytävä usein monimutkaisempi polku. Itsearviointi, ideointi ja reflektio oman esimiestyön voimavaroista on henkilökohtaista mutta – paradoksin omaisesti – usein tehokkainta yhdessä muiden kanssa, jotka ovat samassa tilanteessa.

Oona – osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hanke tarjoaa maksutonta tukea uusmaalaisille yrittäjänaisille. Syksyllä 2017 tarjoamme johtamisen työpajojen sarjan, joista kolmas keskittyy esimiestyöhön. Esimiestyön paja pidetään 7.11.2017 klo 8.30-12.00 Metropolia ammattikorkeakoulun Leppävaaran toimipisteellä. Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.metropolia.fi/oona

Kirjoittajat:
Sara Lindström, Työterveyslaitos ja Sirkka-Liisa Kolehmainen, Metropolia
Sirkka ja Sara vetävät Oona-hankkeessa johtamisen työpajoja ja yrittäjänaisten vertaisryhmiä.

30.10.2017