keskiviikkona 24. toukokuuta 2017

Mistä on innostava esimies tehty?

Esimiehille asetetaan nykyään paljon vaatimuksia. Esimiesten tulisi johtaa tuloksellista ja tuottavaa toimintaa ja lisäksi heillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämän päälle esimiehen tulisi olla karismaattinen, innovatiivinen ja empaattinen johtaja. Käytännössä tämä voi osoittautua vaikeaksi tehtäväksi.

Suomi tarvitsee innostuneita työntekijöitä. Monet perinteisetkin työt vaativat nykyään yhä enemmän jatkuvaa uudelleen opettelua, joustavuutta, verkostoitumista ja moniammatillista yhteistyötä. Työn imu tukee jaksamista ja menestystä tällaisten työn vaatimusten edessä. Työn imu tarkoittaa suhteellisen pysyvää tunne- ja motivaatiotilaa, joka kuvaa innostunutta ja tervettä työntekijää. Innostava johtamistyyli motivoi ja kannustaa tekemään töitä innostuneesti, tehokkaasti ja innovatiivisesti.

Innostava johtamistyyli lienee useimpien esimiesten tavoite. Mitä asioita esimiesten kannattaa omassa työssään parantaa ollakseen innostavia johtajia? Palvelevan johtamisen viitekehyksen mukaan innostava esimies keskittyy ensisijaisesti oman porukkansa menestymisen edistämiseen. Esimies voimaannuttaa omia työntekijöitään, tukee heidän uskoa omiin kykyihinsä selviytyä vaikeistakin tilanteista, kannustaa kehittymään työssään ja antaa kunnian työntekijöilleen asettumalla itse taustalle.

Silti innostava johtaja kantaa kokonaisvastuun ja asettaa tavoitteita, joita tiimi tavoittelee. Lisäksi esimies toimii aitona omana itsenään, tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa, on valmis myöntämään omat virheensä, kykenee antamaan anteeksi muiden virheitä ja uskaltaa puolustaa omia näkemyksiään.

Tämä kaikki kuulostaa todella hienolta. Arjen kiireessä ja paineessa esimiehet eivät välttämättä aina ole näin innostavia. Onneksi esimiestyöhön ei synnytä, vaan kyseessä on taito, jonka voi opetella. Innostavan esimiestyön edistämistä varten olemmekin tehneet maksuttoman oppaan, joka löytyy verkosta.

Tällaista työn imua kasvattavaa ja työhyvinvointia tukevaa johtamista on tutkittu mm. Innostuksen Spiraali (INSPI) -hankkeessa. Hankkeessa tarkasteltiin nimenomaan palvelevaa johtamista (Eng. Servant leadership) ja sitä miten johtamistyyli on yhteydessä työn imuun ja työssä innostumiseen. Yhteys oli selkeä palvelevan johtamisen ja työn imun kokemuksen välillä.

Esimiehille on myös tarjolla koulutusta, joka tukee innostavan johtamistyylin soveltamista. Työterveyslaitoksella olemme rakentaneet koulutuspolun, joka alkaa moduulilla nimeltä Pomohautomo. Se on esimiehen ABC, jossa tarkastellaan yhdessä ja käydään läpi monipuolisesti esimiestyön perusedellytyksiä ja mahdollisuuksia. Yhtenä aihepiirinä käsittelemme innostavaa esimiestyötä.

Tarvitsetko tukea esimiestyöhön? Tervetuloa mukaan Pomohautomoon!

24.5.2017