maanantaina 27. maaliskuuta 2017

Mobiilisovellus tukee ammattiin opiskelevan hyvinvointia

Työelämän muutokset edellyttävät uudenlaisia työelämätaitoja ja valmiuksia. Kehitteillä oleva mobiilisovellus motivoi ja ohjaa ammattiin opiskelevia nuoria huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Samalla heidän työelämävalmiutensa karttuvat.

Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovellusta kehitetään Työterveyslaitoksen koordinoimassa Combo-hankkeessa. Sovellus sisältää osallistavia tehtäviä, joita opiskelija voi tehdä opettajan johdolla ammatillisen koulutuksen oppitunneilla sekä itsenäisesti vapaa-ajalla.

Tehtävät liittyvät muun muassa työergonomiaan, työturvallisuuteen, omaa työkykyä edistävään liikuntaan, ravitsemukseen, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi ammatillisten oppiaineiden tai liikunnan opetuksessa.

Esimerkiksi turvallisuuskävelytehtävässä opiskelijat osallistetaan työ- ja oppilaitosympäristön havainnointiin ja kehittämiseen. Tehtävän aikana he kiertävät oppilaitoksen yhteisissä tiloissa, työsaleissa ja opetustiloissa.

Mobiilisovellus ohjaa nuoria havainnoimaan työturvallisuutta valokuva- ja arviointitehtävien avulla. Tehtävässä nuoret pohtivat myös keinoja työ- ja opiskeluympäristön kehittämiseen. Näin nuoria kannustetaan aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen oppilaitosyhteisössä sekä myöhemmin työyhteisöissä.

Mobiilisovellusta on kehitetty Työterveyslaitoksen, SAKU ry:n, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja Stadin ammattiopiston yhteistyönä. Sovellusta testataan parhaillaan kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Mobiilisovellusta täydentää opettajan web-sovellus, jonka kautta opettaja voi esimerkiksi antaa palautetta opiskelijalle.

Ensimmäiset arviot mobiilisovelluksen hyödyistä ovat lupaavia. Mobiiliteknologian hyödyntäminen näyttää lisäävän opiskelijan ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja tarjoaa mahdollisuuden erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Opettajien ensimmäiset arviot sovelluksesta opetuksen pedagogisena apuvälineenä ovat olleet myönteisiä. Heidän mukaansa mobiilisovelluksen käyttö lisää nuorten osallisuutta, innostusta ja motivaatiota opiskeluun.

Nämä myönteiset kokemukset luovat hyvän pohjan mobiilisovelluksen jatkokehittämiselle, mikä mahdollistaisi sovelluksen levittämisen valtakunnallisesti.

Mikko Nykänen @monykanen ja Auli Airila @auliairila

Combo-hanke on mukana NUORI2017-tapahtumassa Tampereella. Hanke on esillä Luova ja Osallistava Suomi -verkoston ständillä (Tampere-talo). Lisäksi Mikko Nykänen esittelee Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovellusta ke 29.3. klo 10.30-12 (Sali: Duetto 1) 4 tapaa olla läsnä digissä ja livenä -sessiossa, jonka moderaattorina toimii räppäri Paleface.

27.3.2017