perjantaina 22. syyskuuta 2017

Nuoret unelmatyötä etsimässä

Millainen on sinun unelmatyösi? Kiinnostavat ja vaihtelevat työtehtävät? Hyvät työkaverit? Iso palkka? Kansainvälinen työilmapiiri? Joustavat työajat?

Kysyimme tulevaisuuden hyvästä työpaikasta nuorilta, jotka hakivat keväällä Työterveyslaitokselle kesätöihin. Olen hymyssä suin lukenut yli 600 nuoren näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Miten monipuolisesti nuoret osasivatkaan kuvata hyvän työpaikan ominaisuuksia!

Reilu työyhteisö on tärkeä nuorille

Hämmästyin kuitenkin sitä, miten suuren painoarvon nuoret antoivat työyhteisölle. Kannustava ja ystävällinen työyhteisö oli nuorten toivelistan kärjessä. Nuoret toivat vahvasti esille työpaikan tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden: kaikille tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet tehdä työtä, osallistua ja vaikuttaa työpaikan toimintaan.

Toki myös itse työllä on nuorille merkitystä. Nuoret toivoivat mielekkäitä, monipuolisia ja riittävän haastavia työtehtäviä. Työssä tulisi olla hyvät vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet. Moni toivoi voivansa työskennellä kansainvälisessä työympäristössä. Muutoin työympäristöltä toivottiin viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Digitaalisuus on nuorille arkipäivää tulevaisuuden työssä.

Monelta osin nuorten toiveet näyttäytyivät varsin perinteisiltä: hyvä työyhteisö, mielekkäät työtehtävät sekä turvallinen työympäristö. Kukapa meistä ei esittäisi ihannetyöpaikalleen vastaavia ominaisuuksia?

Työn ja muun elämän tasapaino

Toisaalta on esitetty väitteitä, että nuorten asenteet työtä kohtaan olisivat muuttuneet. Monelle nuorelle vapaa-aika voi olla elämänalueena työtä tärkeämpää toisin kuin vanhemmille sukupolville (esim. Twenge, 2010)*.

Joitakin viitteitä muiden elämänalueiden keskeisestä merkityksestä voi löytää myös aineistossamme. Useat nuoret toivat esille, että tulevaisuuden työpaikan tulisi tarjota riittävän hyvät mahdollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Joustoja nuoret toivoivat niin työaikojen kuin -paikkojen suhteen. Nuoret eivät olleet valmiita panostamaan mielekkääseenkään työhön oman hyvinvointinsa kustannuksella – terve suuntaus siis!

Nuoret odottavat myös työpaikalta satsauksia työntekijöiden työhyvinvointiin, oli se sitten liikunnan tukemista, työpaikalla tarjottavia aamupaloja tai työterveyshuoltopalveluita. Suuri palkka oli harvan nuoren fokuksessa.

Toiveena avulias ja innostunut ilmapiiri

Aineistosta välittyi kuva nuorista, jotka olivat myös itse valmiita toimimaan hyvän työpaikan saavuttamiseksi. Altruistinen toisten pyyteetön auttaminen ja tukeminen työpaikalla tuntuivat olevan itsestään selvyys monelle nuorelle. Nuoret näyttäytyivät myös innostuneilta, oppimis- ja kehittymishaluisilta ja rohkeilta. Näitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaankin!

Toki nuoret tarvitsevat myös työkokemusta, jotta taidot karttuvat. Kesätöistä ja erilaisista opiskelun aikaisista harjoittelujaksoista kertyviä kokemuksia on samalla hyvä peilata omiin ajatuksiin toiveammatista tai -työstä. Meidän jo pidempään työelämässä olleiden on hyvä tarjota nuorille mahdollisuuksia kartuttaa osaamista ja työelämätaitoja. Samalla meidän on tärkeää osaltamme pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tulevaisuuden (ja tämänkin hetken) työelämä vastaisi nuorten odotuksia. Sellaisia, joita eräs vastaajista kiteytti:

”Hyvä suomalainen työpaikka vuonna 2030 olisi mielestäni suvaitsevainen, oikeudenmukainen ja työntekijän hyvinvointia kunnioittava sekä edistävä. Mielestäni hyvä työpaikka on myös kansainvälinen ja työilmapiiri on kannustava sekä positiivinen.”

– – – – –

*Twenge, J.M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. Journal of Business and Psychology, 25, 201–210.

Työterveyslaitos tarjosi kesällä 2017 yhteensä 60 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkaa nuorille. Sähköisessä työhakemuksessa nuorilta kysyttiin avokysymyksellä heidän näkemyksiään tulevaisuuden työelämästä: ”Kuvaa lyhyesti millainen on mielestäsi hyvä suomalainen työpaikka vuonna 2030?” 611 nuorta kuvasi omia ajatuksiaan tulevaisuuden työelämästä ja työpaikasta.

22.9.2017