keskiviikkona 14. marraskuuta 2018

Oikea uravalinta tukee hyvinvointia

Jokaisen nuoren tulisi saada löytää sellainen oma linja työelämässä, joka motivoi ja tuntuu merkitykselliseltä jo opintojen aikana. Varhaisessa vaiheessa vahvistetut valmiudet urahallintaan tukevat ihmistä läpi koko työuran.

”Mikä ala minulle sopisi? Miltä alalta löytyy töitä? Millainen työ minua oikeastaan kiinnostaa?”

Toisen asteen koulutusta pohtiva nuori on täynnä kysymyksiä, eikä ihme. Päätöksellä on suuri merkitys nuoren työelämään kiinnittymiseen ja tulevaisuudessa pärjäämiseen. Kun tässä varhaisessa vaiheessa uraohjaukseen kiinnitetään huomiota, sillä on kauaskantoiset vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Peruskoulunsa päättäviä nuoria on tärkeää pystyä ohjaamaan tekemään valintoja, jotka soveltuvat nuorelle, ovat motivoivia ja tukevat valitun koulutuksen loppuun saattamista.

Olen toiminut tämän syksyn ajan harjoittelijana tutkimusavustajan tehtävissä Oma linja -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea nuorten koulutus- ja uravalintojen tekemistä sekä työelämään kiinnittymistä.

Hankkeessa tuotetaan menetelmiä nuorten uraohjaukseen ja tutkitaan näiden menetelmien vaikutuksia työuraan kiinnittymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Omat taidot hyödyksi työelämässä

Peruskoulun päättymisen kynnyksellä nuoret voivat kokea monenlaisia tunteita: Parhaimmillaan tulevaisuutta koskevat päätökset voivat tuntua innostavalta harppaukselta kohti omaa itsenäistä elämää. Toisaalta siirtymä voi tuntua hurjan suurelta haasteelta, johon tarttumiseen kaivataan kannustusta.

Epävarmuus voi juontaa juurensa siitä, ettei nuori vielä välttämättä omaa riittävää itsetuntemusta tai osaa hyödyntää sitä päätöksissään.

Itsetuntemuksen ja pystyvyyden kokemusten vahvistaminen ja hyvät päätöksentekotaidot voivat tukea paitsi soveltuvien ja kestävien koulutusvalintojen tekemistä myös kykyä selvitä monenlaisista siirtymistä ja muutoksista tulevan työuran kaikissa vaiheissa.

Moni nuori ei välttämättä vielä tunnista kehittäneensä jo monenlaisia työelämässäkin hyödyllisiä taitoja esimerkiksi harrastuksissaan tai muiden ihmisten kanssa toimiessaan. Itselle soveltuvien koulutusvalintojen kannalta olisi tärkeää oppia havaitsemaan tällaisia omia, jo käytössä olevia ja konkreettisia taitoja.

Lisäksi omien taitojen ja kiinnostuksenkohteiden yhtymäkohtia työelämään ja eri ammatteihin voi olla vaikea tunnistaa. Nuorelle on tärkeää oppia havaitsemaan, miten monin eri tavoin omia mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia onkaan mahdollista päästä työelämässä toteuttamaan.

Syntyy opittua neuvokkuutta

Joskus valinnan tekeminen tuntuu haastavalta, eikä nuori välttämättä osaa eritellä syitä vaikeuteen. Esiin voivat nousta esimerkiksi puutteelliset tiedot vaihtoehdoista, omien valintojen suhteuttaminen läheisten toiveisiin tai epävarmuus omista kyvyistä.

Kun koulutuksen valintaan liittyviä haasteita on tunnistettu, on mahdollista pohtia mihin asioihin nuori voi itse vaikuttaa ja millä tavoin.

Tällainen tunnistus auttaa myös myöhemmin, sillä haasteet kuuluvat elämään sekä ammattiin opiskelussa että työelämään kiinnittymisessä. Kun nuori osaa suhtautua niihin realistisesti ja osaa varautua niihin, hän yleensä selviää myös vastoinkäymisistä itseluottamuksensa säilyttäen.

Vastoinkäymisiin varautumisen prosessissa henkilölle nimittäin kehittyy ”opittua neuvokkuutta”, mikä motivoi etsimään ratkaisuja vaikeuksista huolimatta.

Ja kun tällainen itsetuntemus sekä neuvokkuus on nuoren työkalupakkiin laitettu, se tukee myös työhyvinvointia ja työterveyttä läpi koko työuran.

Lisätietoa:

Oma linja on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanke. Hankkeessa suunnitellaan tutkimustietoon perustuva Oma linja -ohjelma, jonka tarkoitus on helpottaa toisen asteen koulutukseen siirtymistä. Oma linja tarjoaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Työterveyslaitos on yksi hankkeen osatoteuttajista.

14.11.2018