keskiviikkona 30. elokuuta 2017

Perustulo työmarkkinoiden turvattomien tukena

Työyhteisöni kehittämispäivässä oli keväällä paneelikeskustelu. Yhtenä aiheena paneelissa oli perustulo tai tuttavallisemmin ”kansalaispalkka”.

Kelan ylläpitämään perustulokokeiluun vuosina 2017-2018 osallistuu 2000 iältään 25-58-vuotiasta suomalaista. Kokeiluun osallistujat ovat työttömiä ja heidät otettiin kokeiluun satunnaisotannalla. Perustulon määrä on 560 €/kk, se on verotonta, eikä sen saaminen vähennä muita sosiaalietuisuuksia. Kokeilun tavoitteena on aktivoida työttömiä, parantaa työelämäosallisuutta sekä madaltaa kynnystä vastaanottaa keikkatöitä , kun palkkatuloja ja sosiaalietuuksia ei tarvitse sovitella. Suomen kokeilu on herättänyt kansainvälistäkin mielenkiintoa.

Vastaavanlainen työelämäosallisuutta tukeva kokeilu on ollut esimerkiksi Hollannissa. Sikäläisessä sosiaalityössä on rakennettu mallia, jossa työtön räätälöi yhdessä sosiaalityöntekijänsä kanssa työkunnolleen vastaavaa toimintaa. Hollannissa mallista on puhuttu luottamuskokeiluna, mitä se suuressa määrin onkin. Tällaiset mallit lähtevät luottamuksesta siihen, että kansalainen osallistuu työelämään omien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa. Oikein kohdennetun sosiaaliturvamallin ja keskinäisen luottamuksen puitteissa kansalaiset ratkaisevat itse työllistymisensä pulmia, saaden niihin tarvitsemansa avun.

On puhuttu paljon työsuhteiden silppuuntumisesta ja epätyypillisten työsuhteiden tyypillistymisestä. Näin onkin, ainakin joidenkin ammattien ja alojen kohdalla. Juuri niiden ammattien, joissa työtuntien määrä ei ole turvattu ja alojen, joilla nollatuntisopimukset ovat tavallisia. Näitä töitä joutuvat pääsääntöisesti tekemään jo ennestään työmarkkinoiden turvattomat.

Toisin kuin muut sosiaalietuudet, perustulo on luottamukseen ja positiiviseen ihmiskuvaan perustuva sosiaaliturvan muoto. Se ei ”rankaise” työteosta, vaan mahdollistaa sitä. Kelan tutkimusryhmä on suositellut, että vuonna 2018 perustuloon osallistuvien kansalaisten määrää nostetaan, ja siihen sisällytetään työttömien lisäksi muita pienituloisia.

Vähintäänkin täytyy todeta, että ilman varsinaisia valmiita tutkimuksiakin, kaikenlainen uuden kokeileminen ja varsinkin ihmisen aktiiviseen otteeseen ja luottamukseen perustuvien mallien kokeileminen on hyvä asia. Mielenkiinnolla odotellaan perustulon ja pienien palkkatulojen yhteensovittamisen kokeilua. Se tulee tehdä taitavasti, ettei perustulosta itse asiassa muodostu vain yksi yritystuen muoto.

30.8.2017