maanantaina 05. syyskuuta 2016

Pk-yrityksen rekrytointivalttina on kyky olla hyvä työpaikka

Hyvää vuosi vuodelta merkittävämpää päivää: yrittäjän päivää! Pienten ja keskisuurten yritysten rooli työllistäjinä on kahden viime vuosikymmenen aikana ollut jatkuvassa kasvussa. Myös tänä vuonna suurin osa uusista työpaikoista Suomessa syntyy pk-yrityksiin. Yrittäjät ovatkin entistä keskeisemmässä roolissa luomassa työtä ja hyvinvointia.

Pk-yritysten halu ja kyky olla hyvä työpaikka ovat entistä tärkeämpää paitsi yhteiskunnalle, myös pk-yrityksille itselleen. Hyvä työnantajamaine on tärkeä sekä työntekijöiden että asiakkaiden hankinnassa ja sitouttamisessa.

Maine hyvänä työpaikkana on onnistuneen rekrytoinnin perusta.

Pienet yritykset mikroyrityksistä lähtien etsivät ammattilaisia samoilta työmarkkinoilta suurteen yritysten kanssa, vaikka rekrytoinnin riski on suurempi ja rekrytointiin on käytettävissä vähemmän resursseja. Onnistuminen vaatikin pienyrityksiltä toisenlaista otetta ja asennetta rekrytointiin.
Pienet yritykset ovat tutkitusti hyviä työpaikkoja

Maine hyvänä työpaikkana on onnistuneen rekrytoinnin perusta. Suomen yrittäjien Yrittäjä – hyvä työnanaja -raportissa kiteyttämien työolobarometrin tulosten mukaan pienyritysten työntekijät ovat monessa suhteessa työhönsä tyytyväisempiä kuin suurissa yrityksissä työskentelevät. Lisäksi pk-sektorin työntekijät luottavat enemmän siihen, että työpaikka säilyy myös tulevaisuudessa.

Raportin mukaan pienyritysten vahvuuksiksi nousevat luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, sekä tasapuolinen kohtelu, jotka edistävät työhyvinvointia. Samansuuntaisia havaintoja olemme tehneet Työterveyslaitoksen KetteräHR-hankkeessa Tampereen yliopiston MEADOW-aineiston pohjalta. Lisäksi niin Yrittäjien raportti kuin KetteräHR-hankkeessa haastattelemamme yrittäjät alleviivaavat hyvien työolojen merkitystä.

Luottamus, arvostus ja työntekijälähtöinen toimintatapa ovat valttia rekrytointitilanteissa.

Ketterä HR-hankkeessa haastattelemamme menestyneet kasvuyrittäjät painottavat yrityskulttuurin rakentamisen ja kommunikoinnin merkitystä rekrytoinneissa. Onnistuakseen on hyvä tietää, mitkä ovat yrityksen hyvän ilmapiirin kannalta keskeisiä asioita, ja minkälaisille alansa ammattilaisille yritys on paras työpaikka.

Luottamus, arvostus ja työntekijälähtöinen toimintatapa näyttävätkin muodostuvan pienyritysten valtiksi paitsi rekrytointitilanteissa myös siinä, että ne mahdollistavat kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden.

Tukea yrityksen ja yrittäjän työlle ja kehittymiselle

Nykyisin moni yritys tuntuu saavan alkunsa halusta rakentaa yrittäjille itselleen unelmien työpaikka, joka olisi sitä samalla myös muille yritykseen palkattaville ammattilaisille. Hyviin työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen kannatteleekin myös yrittäjän hyvinvointia!

Yhteiskunnallisesti yhä keskeisemmässä asemassa olevien yrittäjien onkin mahdollista olla vielä merkittävämpiä työoloja kehittämällä. Omille työntekijöilleen ja itselleen voi pyrkiä olemaan jatkuvasti parempi työpaikka. Työterveyslaitos on tässä tavoitteessa yrittäjän tukena tutkimalla ja kehittämällä käytäntöjä ja toimintamalleja muun muussa työhyvinvoinnin edistämiseen, henkilöstön johtamiseen ja työterveyshuollon järjestämiseen etenkin pienissä yrityksissä. Yrityksiä tuetaan myös kehittämällä helppokäyttöisiä sähköisiä työkaluja työhyvinvoinnin osatekijöiden arvioimiseen.

Tiina Taipale (@maapallolainen) ja Minna Janhonen (@minnajanhonen)

KetteräHR Road Tourilla toimintamalleja jaetaan ja keskustelutetaan ympäri Suomen järjestettävissä työpajoissa. Tule maksuttomaan työpajaan saamaan henkilöstöjohtamiseen liittyvää tietoa ja sparrausta, sekä verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa: www.ttl.fi/ketteraHR.

5.9.2016