keskiviikkona 17. lokakuuta 2018

Sattumalle sijaa työelämään

"Oho, upea otus! Turkoosi lisko, jolla on komea harja ja tarkkavainen katse... Noilla jaloilla kiipeää puuhunkin! Hmm, tulee mieleen se uusi, kehitteillä oleva prototyyppi, siinähän voisi…"

Ajatuskuvio erään insinöörin pään sisältä kuvaa monille tuttua tilannetta: ideat syntyvät sattumalta – jopa ihan kummallisia reittejä pitkin.

Yllättävät yhteensattumat voivat olla ratkaisevassa asemassa uusien luovien ratkaisujen taustalla. Työpaikoilla tai työelämässä yhteensattumista ja niiden hyödyntämisestä puhutaan kuitenkin vähän, vaikka yhteensattumat ovat monen työntekijän arkea 2010-luvun digitalisoituneessa ja sidoksisessa työelämässä.

Erilaisten alustojen kautta voi törmätä uusiin ihmisiin, ideoihin tai tapoihin ja joudutaan arvioimaan eri kanavista tulevan informaation merkitystä. Yllättävä kohtaaminen toimistohotellissa tai verkossa voi olla avain uuteen.

Yhteensattumilta voi joko ummistaa silmät tai ne voi ottaa harhailevan katseen kautta avoimesti ihmeteltäviksi, kuten päähenkilön äiti Paul Austerin tuoreessa kirjassa 4 3 2 1 (Tammi, 2017):

Fergusonin äiti jatkoi omia [valokuvaus]projektejaan, joita kutsui harhailevan katseen tutkielmiksi ja joissa hän luopui pikkutarkasta valaistuksen hallinnasta, jota ensiluokkaiset muotokuvat edellyttivät, ja avautui kohtaamaan ennakkoluulottomasti ja sattumanvaraisesti milloin minkäkinlaisia yllättäviä tilanteita.

Luodaan sattumille otollisia olosuhteita

Toimiiko harhailevan katseen menetelmä työpaikoilla? Mitä muuta tarvitaan, jotta uuden kohtaaminen voi näyttäytyä mahdollisuutena ja käynnistää oppimisprosessin kohti uusia käytäntöjä, ajattelutapoja tai ratkaisuja?

Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty, että onnekkaille sattumille ja niiden hyödyntämiselle voidaan luoda otollisia olosuhteita, vaikka niitä sinällään ei voida kontrolloida ja hallita.

Työpaikoilla tarvitaan ainakin suotuisa ympäristö uusille yhteensattumille, tilannetajua sekä avoimuutta ja rohkeutta tarttua uuteen, jotta sattumia pystytään hyödyntämään fiksusti.

Jo nyt esimerkiksi digitaalisia ympäristöjä suunnitellaan siten, että ne tarjoavat mahdollisuuksia uuden kohtaamiselle ja löytämiselle sekä stimuloivat uteliaisuutta. Sattuma suosii niitä organisaatioita, jotka ovat valmiita sen vastaanottamaan ja myös hyödyntämään sattuman tuomat mahdollisuudet.

Valmiuksia tarttua sattumiin kehitetään

Syyskuussa 2018 käynnistyi Työsuojelurahaston rahoittama, vetämäni hanke Yhteensattumia – uudistumisen paikat sidoksisessa ja digitalisoituneessa työssä -tutkimushanke. Hankkeessa etsimme onnekkaiden yhteensattumien paikkoja asiantuntijatyöpaikoilla ja kehitämme työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin.

Hankkeessa luodaan myös parempia edellytyksiä serendipisyyttä, eli yhteensattumien hyödyntämistä, tukevalle psykologiselle turvallisuudelle, joka tukee yhteensattumien mukanaan tuomien ideoiden ja ongelmien jakamista ja katseen suuntaamista uuden äärelle.

Anna katseen harhailla ja tartu sattuman tuomiin mahdollisuuksiin – vaikka turkoosiin liskoon!

17.10.2018