maanantaina 27. elokuuta 2018

Sujuva työsuojelun yhteistoiminta – mitä ja kenen kanssa?

Tietävätkö kaikki teidän työpaikallanne, mitä työsuojelu teillä tarkoittaa? Tuntevatko sekä esimiehet että työntekijät teidän työpaikkanne työsuojelun toimintatavat ja käytännöt? Yhteistoiminnan kehittämiseen tarvitaan siitä avoimesti puhumista.

Edellä olevien kysymysten avulla voitte arvioida ja kehittää teidän työpaikkanne työsuojelun yhteistoimintaa. Ja työsuojelun yhteistoiminta – se on tärkeä asia, jokaisella työpaikalla omanlaisensa.

Minulla on ollut kollegoideni kanssa ilo päästä seuraamaan Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX-hankkeessa useiden erilaisten työpaikkojen käytäntöjä turvallisuuden, terveyden ja työhyvinvoinnin takaamiseksi. Tässä hankkeessa keskityimme käytäntöihin yhteistoiminnan näkökulmasta. Saimmekin kuulla monia toimivia tapoja toteuttaa sujuvaa työsuojelun yhteistoimintaa. Niitä meille kertoivat niin työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut kuin esimiehetkin.

Käynneillämme kysyimme uteliaina, mikä työpaikalla on se juttu, miksi työsuojelun hommat saadaan toimimaan niin kuin ne toimivat.

Saimme hyvin erilaisia vastauksia: pakko, lakisääteisyys, asiakkaan vaatimus, johdon tahto, työnantajan ja työntekijöiden yhteinen tavoite, sinnikkyys…

Me asiantuntijat emme osaa sanoa, onko näistä perusteista joku enemmän oikein tai väärin. Hyviä perusteita kaikki, ja sopivia kuhunkin työpaikkaan.

Koska tapoja on niin monenlaisia, voisi olla hyväksi työpaikalla tuoda esille julkisesti, miksi teidän työpaikalla tehdään työsuojelua – ja vaikka puhua siitä avoimesti. Samalla voisi tietysti miettiä, ovatko työpaikan tämänhetkiset perusteet tehdä työsuojelua pysyviä.

Jokainen osallistuu työsuojeluun

Entä miksi työsuojelua tehdään nimenomaan yhdessä? Sanalla yhdessä tarkoitan tässä kohtaa, että muutkin kuin työsuojelupäällikkö, -valtuutettu ja -toimikunta ovat aktiivisia toimeen tarttujia.

Sujuva työsuojelutoiminta nimittäin rakentuu koko työyhteisön tekemisistä, ja kukin osallistuu oman tehtävänkuvansa mukaisesti. Johtajan tehtävä ja rooli on erilainen kuin esimiehen tai työntekijän. Kaikkia kuitenkin tarvitaan siihen, että työt saadaan tehtyä porukalla turvallisesti, terveellisesti, hyvin ja tuottavasti.

Niin, kun meillä nyt oli mahdollisuus kuulla ja nähdä sujuvaa työsuojelun yhteistoimintaa, tehtävämme oli tietysti jakaa tämä tieto kaikkien ulottuville. Siksi laadimme Työsuojelun yhteistoiminta -sivuston.

Sivustolle on koottu tietoa, esimerkkejä ja välineitä työsuojelun yhteistoiminnan kehittämiseksi. Äänessä ovat asiantuntijoiden lisäksi työsuojelun tekijät suomalaisilta työpaikoilta.

Toivon, että sivustosta on apua oman työpaikkanne työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisessä. Ja jos tykkäät sivustosta, anna siitä vinkki kaverillesi!

27.8.2018