torstaina 17. syyskuuta 2015

Tökkiikö yhteistyö – kokeile suhdetoimijuutta!

Verkostoyhteistyö on yksi työelämän kasvavista megatrendeistä, johon ladataan paljon odotuksia. Verkostot työssä voimaannuttavat ja ovat ilon lähde, mutta tuottavat myös vaivaa ja harmaita hiuksia. Eräs ratkaisu yhteistyön pulmiin voi löytyä suhdetoimijuudesta.

Toimi näin:

  1. Kun kohtaat toisin ajattelevan yhteistyökumppanin, joka ei toimikaan kuten odotat, kuuntele ja yritä ymmärtää. Mitä hän tavoittelee ja miten hän ajattelee päästävän tavoitteeseen? Mikä on työkumppanille tärkeää?
  2. Oleellista on, että tuot keskusteluun myös oman kantasi. Yritä tehdä se toiselle ymmärrettävästi ja niin, että hän voi saada uusia aineksia omaan ymmärrykseensä.
  3. Sen jälkeen mieti voitko oppia jotain yhteistyökumppanin erilaisesta näkökulmasta. Onko omassa toiminnassasi jotain jonka voisit tehdä paremmin, jos otat huomioon hänen tavoitteensa ja keinonsa? Jos on, kerro tämä toiselle.
  4. Toimi eli kokeile tehdä asia eri tavalla kuin ennen, ja arvioi viekö muutos eteenpäin. Jos kyse on verkoston yhteisestä asiasta, jaa nämä kokemukset muiden kanssa. Näin kerrytetään verkoston yhteistä tavoitetta vahvistavaa tietoa.

Miten toimii? Kerro!

Osaaminen verkostotyössä rakentuu osallistujien erityisosaamisille, eikä suinkaan tarkoita kaikkien muuttumista ”yleismiesjantusiksi”.

Kuitenkin yhteistyö verkostoissa vaatii aivan omanlaistaan uutta osaamista oman asiantuntijuuden lisäksi. Yhteisiä tavoitteita ja keinoja rakentava suhdetoimijuus on osa verkostotyössä tarvittavaa osaamista. Sen avulla erilaisuus tulee uudistumisen ja innovoinnin mahdollisuudeksi. Ja sitä todella tarvitaan.

Suhdetoimijuus (relational agency) ja siihen liittyvä suhdeasiantuntijuus (relational expertise) ovat professori emerita Anne Edwardsin (2010) kehittämiä käsitteitä, jotka ovat toistaiseksi olleet vain vähän esillä suomen kielessä. Mikä olisi suhdetoimijuutta parempi sana? Kohtaamistoimijuus?

Laura Seppänen

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija, joka on pöyristyttävän innostunut suhdetoimijuuden mahdollisuuksista ja haasteista.

17.9.2015