keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018

Tuleeko digitalisaatiosta haasteita työturvallisuudelle?

Digitalisaatio on väistämättä jo täällä. Muutoksen keskipisteessä on ihminen, jonka jokapäiväiseen työhön digitalisaatio vaikuttaa. Digitalisaation avulla pyritään lisäämään tehokkuutta, tuottavuutta ja työn sujuvuutta. Työntekijälle digitalisaatio näyttäytyy myös siten, että työn tekemiseen tulee muutoksia ja ihmiset opettelevat hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja työssään. Sen lisäksi työhön liittyy myös haasteita työturvallisuuden näkökulmasta.

Työterveyslaitoksella on käynnissä tutkimuksia, joissa selvitetään digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia työturvallisuuden näkökulmasta. Työn muuttuessa tulee huolehtia myös siitä, että työturvallisuuslain edellyttämä työn vaarojen arviointi tulee tehdyksi. Tehokkuuden optimointia ei pidä tehdä työturvallisuuden tai työhyvinvoinnin kustannuksella.

Vaikka digitalisaation avulla pyritään helpottamaan työn tekemistä, saattaa siitä aiheutua kuormitustekijöitä, joita ei alun perin osattu ennakoida. Erityisesti silloin kun uusia digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön vanhojen järjestelmien ja toimintatapojen rinnalle, saattaa työntekijälle aiheuta sekaannusta. Pahimmillaan järjestelmistä tulee melkoisia aikasyöppöjä, kun samaan aikaan käytetään montaa eri tapaa, jotka vielä vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Sen vuoksi digitaalisiin järjestelmiin kannattaa kiinnittää yhteisesti huomiota ja niitä kannattaa edelleen kehittää, jotta työtä rikastuttavat voimavaratekijät eivät jää arjen haasteiden jalkoihin.

Sopivat työvälineet työhön

Sujuvan työn perusedellytys on, että työvälineet ovat työhön soveltuvia, niitä osataan käyttää ja ne toimivat. Mikäli välineet ovat epäkunnossa, tiedossa tulee olla tapa miten ne saadaan kuntoon. Digitaaliset ratkaisut ovat yhtä lailla työvälineitä, joiden tulee toimia. Uusia digitaalisia ratkaisuja käyttöönotettaessa tulee käydä keskustelua käyttäjien kanssa ratkaisuiden käyttötarkoituksesta ja varmistaa, että kaikki, jotka käyttävät työssään näitä työvälineitä, osaavat myös käyttää niitä.

Kuormittumista vähentää, kun asia on yhteisesti opeteltu ja sovittu, ettei jokaisen työntekijän tarvitse yksinään ihmetellä, että mitä olisi tarkoitus tehdä. Tämä on oleellista, koska digitalisaation aikaansaamat muutokset työn tekemiseen eivät aina ole sellaisia, kuin ideaalitilanteessa olisi oletettu.

Digitalisaatiosta hyötyjä työn sujuvoittamiseen

Digitalisaation mahdollistama työn sujuvuuden lisääntyminen parantaa työhyvinvointia. Esimerkiksi paperikasojen käsittely ja kuittaamiset hoituvat jouheammin sähköisesti, kunhan arkistointiresurssit on varmistettu ja yhdenmukaistettu työpaikalla. Samoin kokoukset on mahdollista hoitaa digitaalisten ratkaisujen kautta ilman, että osallistujien tarvitsee siirtyä samaan tilaan.

Varastoissa keräilytyö onnistuu digitaalisen päätteen avulla, keräysreitillään kiertävä jäteautonkuljettaja pystyy merkitsemään vaaranpaikan järjestelmään silloin, kun sen havaitsee. Ja niin edelleen, esimerkkejä on lukuisia. Hyvin toteutettuna ja järjestelmien toimiessa kaikki tämä lisää työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Kokonaan digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Luottamuksen rakentaminen ja toimivat ihmissuhteet luodaan edelleenkin kasvokkain. Sitä ei sovi unohtaa.

 

Diverty on Työterveyslaitoksen hanke, jossa tutkitaan kahdella erilaisella toimialalla – puunhuollossa ja tilitoimistossa – miten digitalisaation aiheuttamat muutokset vaikuttavat työn tekemiseen arjessa. Tutustu hankkeeseen lisää: www.diverty.fi

Logisafe on Työterveyslaitoksen hanke, jossa tutkitaan, voidaanko digitaalisilla ratkaisuilla edistää työturvallisuutta sisälogistiikassa. Tutustu hankkeeseen lisää: www.ttl.fi/logisafe

25.4.2018