perjantaina 06. huhtikuuta 2018

Turvallisuus on yhteisiä oivalluksia

Turvallisuudessa riittää oivallettavaa. Se on hyvä uutinen. Keskusteluissa ja yhteisissä tuumailuissa työpaikkojen kanssa löytyy helposti ajankohtaisia ja kehitettäviä asioita listaksi asti. Esimerkkilista voi näyttää vaikkapa tältä: riskinarviointien tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sitoutumisen aikaansaaminen, turvallisuushavaintojen lisääminen, ohjeiden kehittäminen ja lähiesimiesten saaminen mukaan turvallisuustyöhön. Kuulostaako tutulta?

Usein lista on sekoitus ikuisuusongelmia, nopeasti ratkaistavissa olevia asioita sekä uusia ja yllätyksinäkin tulleita haasteita. Yhteistä niille on, että eteenpäin vievät askeleet vaativat oivalluksia. Mieluiten yhteisiä sellaisia. Harva asia etenee vaikuttavasti vain yhden lampun syttymisen kautta. Moderni turvallisuustyö ei voi perustua enää muutamaan taakankantajaan tai saarnaajaan. Yhteinen oivaltaminen ja ymmärtäminen, ja niiden pohjalta yhdessä tekeminen on turvallisuustyön kulmakivi. Haastammekin työpaikkoja miettimään turvallisuutta oivallusten näkökulmasta ja kehittämään tuttujen toimenpide-, investointi-, ja kehityskohdelistojen rinnalle listan turvallisuusoivalluksista.

Oikotietä yhteisiin oivalluksiin ei ole. Tässä pari ajatusta siihen, miten niiden syntymistä voisi auttaa:

Luokaa tilanteita ja käytäntöjä oivaltamiseen

Ajattelemme että oivalluksia syntyy arjen työssä tilanteissa, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia: vaikkapa turvavarteissa, kahvipöytähetkissä tai koulutuksissa. Voisiko esimerkiksi tutun turvallisuusohjeisiin liittyvän sudenkuopan kiertää oivallusten kautta? Työpaikoilla tehdään ohjeita, mutta välillä kuulemme, että niitä ei noudateta tai löydetä. Yleensä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että ohjeiden tarkoitus on olla osa normaalia ja sujuvaa työtä. Mutta miten se tehdään? Väitämme, että oivallusten kautta: Tarvitaan keskustelua, yhteistä pohtimista ja koulutusta siitä, onko ohje ymmärrettävä ja mahdollinen toteuttaa arjen työssä. Sitoudumme mieluummin asioihin, joihin olemme itse päässeet vaikuttamaan – joita olemme itse olleet oivaltamassa.

Jakakaa oivalluksia

Joskus on hyvä kurkistaa sen kuuluisan laatikon ulkopuolelle ja kuulla erilaisia näkemyksiä tai tapoja ajatella. Välillä voi tehdä hyvää vaihtaa näkökulmaa ja keskustella vaikkapa naapuritiimin tai -osaston kanssa, lähteä vierailulle toiselle työpaikalle, tutustua käytäntöihin ja kollegoihin toisella toimialalla ja kilauttaa kaverille ja kysyä miten heillä sama tilanne on hoidettu.

Mitkä ovat teidän työpaikanne TOP3-käytännöt turvallisuusoivallusten syntymiseen ja niiden jakamiseen?

Joskus käy niin, että muutamasta yksittäisestä oivalluksesta syntyy yhdessä turvallisuustyöhön uusi punainen lanka. Meille kävi niin, kun hoksasimme, että turvallisuus on pohjimmiltaan välittämistä ja se rakennetaan työpaikalla yhdessä – ihmisten kesken, ihmisiä varten.

Millaisella sopan hämmentämisellä tämä oivalluksemme sitten syntyi?

Meidän reseptiimme sisältyy paljon ihmettelyä samaa asiaa pohtivien kanssa, hyviä ja huonoja esimerkkejä, tutkimustulosten tuumailua, opitun ja totutun kyseenalaistamista ja yhdessä tehtyä arjen työtä.

Työlästä? Hieman, mutta ennen kaikkea palkitsevaa. Tämä on samalla se syy, miksi kirjoituksen alussa väitämme sen olevan hyvä uutinen, että turvallisuudessa riittää oivallettavaa.

Tule täydentämään turvallisuusoivallusten listaa Nolla tapaturmaa -foorumin Kiss my Safety – Turvallisuus on oivalluksia -seminaariin Turkuun 15.-16.5.2018

Ajatustenvaihtoa ja oivalluksia on tarjolla myös Nollis-webinaarissa: Nolla – tavoite ja visio 13.4.2018

6.4.2018