torstaina 06. elokuuta 2015

Työkulttuurista huolehtiminen – pehmoilua vai kilpailuvaltti?

Suomalaista henkilöstöjohtamista moitittiin tuoreehkossa selvityksessä insinöörimäiseen mittausajatteluun perustuvaksi. Selvityksen mukaan meillä korostetaan henkilöstötoimenpiteissä teknologiaa ja analytiikkaa ja niihin pohjaavia prosesseja.

Aloitimme muutama kuukausi sitten tutkimushankkeen Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen, jossa pureudumme kasvuyritysten tapoihin hoitaa henkilöstöasioita. Haastattelemme henkilöstövastaavia sellaisista työpaikoista, joissa kasvuvaiheen kokemukset ovat tuoreessa muistissa ja henkilöstö on tyytyväistä.

Suomalaista henkilöstöjohtamista moitittiin tuoreehkossa selvityksessä insinöörimäiseen mittausajatteluun perustuvaksi. Selvityksen mukaan meillä korostetaan henkilöstötoimenpiteissä teknologiaa ja analytiikkaa ja niihin pohjaavia prosesseja.

Vastaavasti globaalisti henkilöstöasioiden hoidossa arvostetaan eniten työkulttuuria, johtajuutta, oppimista ja kehitystä, jotka ilmentävät niin sanottuja pehmeämpiä arvoja.

Hankkeemme haastatteluissa olemme iloksemme huomanneet, että henkilöstöjohtamisen painotukset ovat selvästi enemmän globaalin trendin mukaisia. Työkulttuuri on avainasemassa: sen avulla pyritään luomaan ilmapiiriä, joka edesauttaa henkilöstön sitoutumista ja pysyvyyttä.

Rekrytoinneissa kiinnitetään jopa osaamista enemmän huomiota siihen, miten hakija sopii työyhteisöön. Osaamisen jatkuva kehittäminen koetaan välttämättömäksi, jotta yritys menestyy. Toisin sanoen työkulttuuria ja siihen liittyvää johtajuutta, oppimista ja kehitystä pidetään kilpailuvaltteina, ei pehmoiluna.

Uskallan väittää, että millä tahansa työpaikalla on mahdollisuus ottaa työkulttuuri ja siihen liittyvät tekijät henkilöstöasioissa toiminnan keskiöön, myös meillä. Tieto kasvuyritysten henkilöstöjohtamisen tavoista ei ole salatiedettä: useat kasvuyritykset levittävät tietoa avoimesti esimerkiksi omissa blogeissaan.

Myös oman hankkeemme kautta tulemme levittämään tietoa ketterän henkilöstöjohtamisen käytännöistä. Ollaan rohkeita!

Minna Janhonen (Twitter: @minnajanhonen)

Kirjoittaja on Työterveyslaitoksen tutkija, joka on mukana Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen -hankkeessa.

6.8.2015