tiistaina 13. joulukuuta 2016

Työkykyni riippuu myös toimintaympäristöstäni

Toimintakykyni luo puitteet sille miten pärjään elämässäni. Kaikki ei kuitenkaan ole vain itsestäni kiinni. Se mitä voin ja haluan elämässäni tehdä, ja mikä on minulle mahdollista, on osin riippuvaista muista ihmisistä ja ympäristöstä, jossa toimin. Sama pätee työkykyyni.

Mitä kaikkea osaankaan, on osaamiseni arvo muiden silmissä suhteessa siihen, mitä minulta odotetaan ja millaiselle osaamiselle on kysyntää. Tekemisiäni ohjaavat myös monet pakot, kuten toimeentulon välttämättömyys.

Toimintaympäristöni tukee työ- ja toimintakykyäni lukuisin tavoin. Olen palkkatyössä ja työelämä tarjoaa valtavasti voimavaroja. Työn, jonka ääreen käyn joka arkiaamu. Työ rasittaa, mutta myös palkitsee mukavilla työkavereilla ja mielekkäällä tekemisellä. Aikaansaamisen tunne on tärkeä, samoin säännöllinen palkkatulo.

Hyvää elämääni tuovat myös perhe, ystävät, sukulaiset ja harrastukset. Hyvinvointiyhteiskuntamme tarjoaa turvaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa ja asuinpaikkani pääkaupunkiseudulla puolestaan palveluja, kulttuuria ja työtä läheltä.

Toimintaympäristööni liittyy myös kuormitustekijöitä, kuten huoli läheisten terveydestä, lasten tulevaisuudesta ja vanhan äitini tulevasta hoidosta. Palkkatyö toimii kuitenkin puskurina, joka lievittää epävarmuutta ja helpottaa ennakointia.

Minua myös arvioidaan ja arvotetaan kykyjeni perusteella. Työssä olen hyvä työntekijä ja työtoveri, jos osaan, olen motivoitunut, jaksan ja pysyn terveenä, vastaan odotuksiin ja onnistun tehtävissäni.

Jos jään työttömäksi, arvioi työnantaja työ- ja toimintakykyäni esimerkiksi sen perusteella mitä olen aiemmin tehnyt, miksi olen jäänyt työttömäksi ja kuinka kauan sitä on jatkunut. Jos työttömyys pitkittyy, arvioivat minua myös viranomaiset ja kuntouttajat.

Arvioinnissa käytetään usein kyselylomakkeita. Tällöin on hyvä, että kyselymittari ottaa huomioon myös ympäristööni ja toimintamahdollisuuksiini liittyviä tekijöitä. Sillä vaikka kuinka haluaisin, en aina voi tehdä kaikkea niin hyvin kuin haluaisin, osaisin tai minun pitäisi. On tärkeää, että myös voimavarani tulevat huomatuksi.

Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari tekee näin. Minua arvioiva taho saa tietoa myös vahvuuksistani. Itse saan mittaustuloksesta henkilökohtaisen palautteen.

Merja Turpeinen

Kirjoittaja toimii erikoistutkijana Työterveyslaitoksen Solmu-ESR-koordinaatiohankkeessa. Lisätietoa: www.ttl.fi/kykyviisari 

13.12.2016