keskiviikkona 17. tammikuuta 2018

Työsuojelu on vaikuttavaa, kun on hyvät tyypit ja oikea asenne

Vaikuttavan työsuojelun avaintekijöitä ovat sitoutunut johto, aktiivinen edustuksellinen työsuojelu sekä henkilöstön myönteinen asenne työsuojeluun ja turvalliseen työn tekemiseen. Ei mitään erityisen yllättävää, mutta tulipahan työsuojelupaneelissa taas kerran selväksi, että yhteistoiminta on kaiken a ja o.

Uuden työsuojelupaneelin vastauksissa heijastui yksittäisten henkilöiden merkitys työsuojelun onnistumiselle. Työsuojeluvaltuutetun, -päällikön ja johtajan joko pitäisi vaihtua, koska hommat eivät etene, tai sitten henkilö ei saisi missään nimessä vaihtua, sillä hommat sujuvat juuri nyt hyvin.

Lisäksi vastauksissa tuotiin esille, että henkilöstön asenne on joko väärä tai oikea. Miten tämä nyt olisi tulkattavissa työsuojelun vaikuttavuuden näkökulmasta? Vaikuttavuus määriteltiin tässä kyselyssä tarkoittavan työsuojelun tavoitteiden toteutumista sekä toteutumiseen vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja arviointia. Täten yhden henkilön vaihtuminen ei pitäisi suuresti muuttaa työsuojelun suuria linjoja. Mutta vastausten perusteella voi kyllä tehdä päätelmän, että juuri sinun tekemiselläsi on merkitystä sinun työpaikkasi turvallisuuteen. Voit valita, onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen.

Yhteistoiminta työpaikoilla on tärkeää

Työsuojelupaneelissa kysyttiin myös työsuojelun vaikuttavuuden ratkaisevia tekijöitä lähitulevaisuudessa. No, samat tekijäthän ne vaikuttavat huomenna kuin eilen ja tänäänkin eli johto, edustuksellinen työsuojelu, esimiehet ja henkilöstö – eli se yhteistoiminta. Muutamissa vastauksissa oli tuotu esille toisenlaista näkökulmaa ja nähty tulevaisuuden avaintekijäksi se, miten työsuojelu reagoi muuttuvaan työhön: on sitten kyse sote-muutoksesta tai tuotannon muutoksesta.

Vastauksissa pohdittiin, että työsuojelun vaikuttavuuden ratkaisee se, miten työsuojelu saadaan liitettyä entistä tiiviimmin osaksi toiminnan muutoksia ja kehittyvää työtä. Niin, sitä voi kukin miettiä, miten omalla työpaikalla liiketoimintastrategia tai asiakaspalvelu ja työsuojelu tällä hetkellä linkittyvät yhteen. Yllättävää vastauksissa oli se, että digitalisaatioon ei juurikaan otettu kantaa. Ei sitä erikseen kysytty, mutta ei sitä myöskään tuotu aktiivisesti esille työsuojelun vaikuttavuuteen vaikuttavana tekijänä tulevaisuudessa.

Lopuksi vielä yksi pieni yksityiskohta liittyen lähitulevaisuuden ratkaisuihin. Kaksi vastaajaa toi esille onnistumisen kokemusten ja voimavarojen vahvistamisen ratkaisuna vaikuttavalle työsuojelutyölle. Peukut teille, hyvin hoksattu!

Yhdeksännen työsuojelupaneelin teemana oli työsuojelun vaikuttavuus. Tämän ja edellisten paneelien tuloksiin pääset tästä. Kiitos kaikille paneeliin vastanneille!

17.1.2018