keskiviikkona 05. joulukuuta 2018

Uudistamalla kohti omannäköistä yrityskasvua

Kun yrittäjät ideoivat yhdessä toimintansa uudistamista, taustalla on ajatus kasvusta. Mutta kasvu ei aina tarkoita liikevaihdon tuplaamista vaan jotain ihan muuta.

Jumppasalin lattialle on levittäytynyt seitsemän neljän hengen rykelmää, toiset jumppamatoilla maaten, toiset voimistelupenkeillä istuen.

Salin täyttää puheensorina, josta erottuu sekä innostusta että huolta, kun neljätoista yrittäjää kertoo samankokoiselle opiskelijajoukolle oman yrittäjyytensä ja yritystoimintansa nykytilanteesta ja kehittämiskohteista. Opiskelijat pistävät yrittäjät tiukoille esimerkiksi markkinointiin, tavoitteisiin ja asiakassuhteiden hoitoon liittyvillä kysymyksillään.

On alkamassa Palvelujen ja tuotteiden uudistaminen -koulutuksen yhteiskehittelyosuus, jossa opiskelijat toimivat apukäsinä ja silmäpareina yrittäjien kehittämishaasteissa.

Intensiivinen prosessi

Me valmentajat olemme aloittaneet työn yrittäjien kanssa jo vähän aiemmin. Lähtökohtana kehittämisprosessille on yrittäjän sitoutuminen ja ajan antaminen. Ryhmä kokoontuu viikoittain seitsemänä peräkkäisenä torstaina oppimaan ja kehittämään.

Yrittäjällä pitää olla aikaa ja halua osallistua intensiiviseen prosessiin, jossa käymme läpi innovoinnin vaiheita ja ideoiden vakiintumista käytännöiksi. Mietimme myös asiakasryhmiä, markkinointia ja hinnoittelua. Opiskelijat kulkevat rinnalla selvittäen esimerkiksi eri markkinointikanavien hyötyjä ja sopivuutta, tai vaikkapa arvioiden nettisivujen toimivuutta.

Koulutukseen osallistuvat yrittäjät edustavat eri toimialoja ja yrityksen elinkaaren vaiheita. Mukana on käsityöyrittäjiä, hyvinvointialan asiantuntijoita ja matkailualan toimijoita.

Mukaan mahtuu sekä aivan alkuvaiheen, tai oikeastaan vielä sitäkin varhaisemman vaiheen yrittäjiä, jotka vielä pohtivat kantaako heidän ideansa yrittäjyyteen saakka. Vähän pidempään toimineet yrittäjät joko tulevat uuden idean kanssa, tai sitten hakevat yhteistyömme kautta uutta ideaa palvelu- tai tuotevalikoimaansa. Osa heistä saa kurssin aikana vahvistusta sille, että ideaa kannattaa viedä eteenpäin. Osa taas päättää lähteä etsimään toista ideaa.

Tavoitteena toimeentulon turvaaminen

Toimintaa uudistavien ideoiden kehittelyn taustalla on ajatus kasvusta, mutta ei välttämättä siinä merkityksessä, mitä me perinteisesti kasvulla ajattelemme.

Nämä yrittäjänaiset eivät välttämättä tavoittele työntekijöiden palkkaamista tai liikevaihdon tuplaamista. Heidän tavoitteenaan on usein oman toimeentulon turvaaminen sellaisella tavalla, mikä tuntuu heille hyvältä ja oikealta.

Esimerkiksi heikossa taloustilanteessa kasvu on mahdollisuus pitää lomaa. Lisäksi heidän kantava ajatuksensa voi olla kotimaisuus ja eettisyys, ja he tulevat koulutukseen hakemaan keinoja sille, miten he voivat vahvistaa tätä ajatusta omassa toiminnassaan. Mistä ja miten he löytävät asiakkaat, jotka ajattelevat samalla tavoin?

Kasvu on yhteisöllistä

Yrittäjänaisten keskusteluissa kasvu on tasapainoilua eri ulottuvuuksien välillä ja kasvu liitetäänkin moneen eri elämän osa-alueeseen. Kasvun liittymistä yritystoiminnan eri vaiheisiin voi havainnollistaa vaikka tomaattien kasvattamisen kautta. Kasvu on jonkin itämistä, kypsymistä, versomista ja lisääntymistä.

Toisaalta kasvu voi nousta mieleen kirosanana, joka liittyy yrittäjän aikaisempaan työelämään, jossa mikään määrä myynnin kasvua ei riittänyt.

Kasvusta puhuminen avasi uusia ulottuvuuksia myös yrittäjien ja meidän valmentajien mielissä. Kasvu on toisaalta yksilöllistä kehittymistä, jossa taidot kasvavat ja kokemukset karttuvat.

Kasvulla on kuitenkin lähes aina myös sosiaalinen ulottuvuus: kasvu on yhteisöllistä. Se on yhdessä koettua iloa, ystävyyttä, joka jatkuu koulutusten päätyttyä – ja tuloksellista yritysyhteistyötä.

Lisätietoa:

Työterveyslaitoksen ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteisesti toteuttamassa Oona – osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hankkeessa yhtenä päätavoitteena on lisätä uusmaalaisten yrittäjänaisten kasvuhalukkuutta ja kannustaa heitä rohkeasti pohtimaan erilaisia kasvupolkuja.

Tämä blogiteksti perustuu keskusteluihin hankkeen koulutuksissa ja vertaisryhmissä. Seuraava koulutus palveluiden ja tuotteiden uudistamisesta käynnistyy tammikuussa.

Uudellamaalla toimiva yrittäjänainen, lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

5.12.2018