tiistaina 02. tammikuuta 2018

Yhdessä kasvaen – Kun yksinyrittäjä palkkaa apukäsiä

Itsenäisyyspäivän kynnyksellä järjestimme yrittäjänaisille rekrytointiaiheisen työpajan, jossa pohdimme rekrytointia erityisesti ensimmäisen työntekijän rekrytoinnin näkökulmasta. Hieman aikaisemmin, marraskuussa, julkisuudessa keskusteltiin runsaasti Suomen Yrittäjien teettämän yrittäjägallupin tuloksista, joiden mukaan erityisesti työnantajayrittäjät tekevät pitkiä työpäiviä.

Työnantajavelvoitteiden täyttäminen tuokin yrittäjän arkeen uusia hallinnollisia tehtäviä. Samoin työntekijöiden perehdyttäminen, mahdollisesti kouluttaminen ja johtaminen vie oman aikansa.

Yrityksen kasvattaminen onnistuu harvoin ilman lisäkäsiä ja työpanosta. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on kuitenkin iso askel. Yrittäjien kesken liikkuu paljon tarinoita siitä, kuinka rekrytointi ei ole tuonut odotettua helpotusta yrittäjän työtilanteeseen; rekrytointivalinta on saattanut olla epäonnistunut ja lopulta tulla kalliiksi.

Onneksi liikkeellä on paljon myös toisenlaisia, positiivisia, tarinoita. Syksyn aikana olemme saaneet kuulla ihania kertomuksia siitä, miten löytynyt työntekijä on mahdollistanut yrittäjän vanhempainvapaajakson, johtanut aivan uuteen liikeideaan ja yhteiseen yritykseen, tai tukenut yrittäjää yli sairauskauden.

Erityisesti ensimmäisen työntekijän rekrytointiin kannattaa varata aikaa ja tarvittaessa etsiä myös tukea. Esimerkiksi TE-keskukset tukevat yrittäjää rekrytoinneissa. Uudellamaalla yrittäjien käytössä on uusi palvelu, www.tyonantajaksi.fi, jonka kautta yrittäjä saa ilmaiseksi lakimiehen apua rekrytoinnin kannattavuuden arviointiin, työsopimuksen laatimiseen ja työnantajavelvoitteiden hoitoon.

Yritystä voi kasvattaa myös muuten kuin rekrytoimalla, esimerkiksi verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa. Työterveyslaitoksen ja Metropolia ammattikorkeakoulun vetämän Oona-hankkeen koulutukset ja työpajat ovatkin johtaneet tällaiseen yhteistyöhön useampien yrittäjänaisten kohdalla. Tutustu siis kevään 2018 koulutuksiin, vertaisryhmiin ja työpajoihin, ja tule selvittämään, josko löytäisit niiden kautta tulevaisuuden kasvukumppanin!

Menestyksekästä uutta vuotta 2018!

Tiina Taipale
Sara Lindström
Sirkka-Liisa Kolehmainen

Kirjoittajat työskentelevät asiantuntijoina Oona: Osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hankkeessa.

2.1.2018