12.6.2018

Brasiliassa terveydenhuolto on monimutkainen yhdistelmä yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa ja rahoitusta. Järjestelmässä on kolme tasoa: valtion rahoittama julkinen taso, kuntataso ja yksityinen taso, joka sisältää sekä voittoa tavoittelevat yritykset että voittoa tavoittelemattomat yleishyödylliset organisaatiot.

Julkinen terveydenhuolto jakautuu kolmelle eri tasolle: sairauksien ennaltaehkäisyyn, perusterveydenhuoltoon ja vaativaan erikoissairaanhoitoon. Ennen vuotta 1990 Brasiliassa keskityttiin tasoon kolme eli vaativaan erikoissairaanhoitoon. Potilaille tehtiin laajoja tutkimuksia ja monimutkaisia hoitotoimenpiteitä ja samanaikaisesti tehtiin huomattavia investointeja myös esimerkiksi sairaaloihin. Tästä huolimatta lukuisilla terveysindikaattoreilla mitattuna brasilialaisten terveys heikkeni.

Julkisen terveydenhuollon uudistus

Brasilian terveydenhuolto uudistettiin vuonna 1990. Pohjana uudistukselle oli ”terveys on kansalaisten oikeus ja valtion velvollisuus” -periaate ja lähtökohtana se, että julkiseen terveydenhuoltoon ovat oikeutettuja yhdenvertaisesti kaikki brasilialaiset.

– Kansalaisten kannalta vuonna 1990 tehty päätös oli paras mahdollinen, kertoo professori Sayuri Tanaka Maeda.

Uudistuksen taustalla oli ajatus siitä, että terveys ei ole yksinomaan biologinen tekijä, joka voidaan ratkaista lääketieteen keinoin, vaan se on myös sosiaalinen tekijä.

Kustannussäästöjen salaisuus on tehokas ennaltaehkäisy

Vuoden 1990 jälkeen suunta Brasilian terveydenhuollossa vaihtui; hoitotoimenpiteiden sijaan alettiin keskittyä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn ja jakaa tietoa terveyden ylläpitämisen keinoista. Samassa yhteydessä lanseerattiin neljä uutta toimenpideohjelmaa: naisten terveyden, lasten terveyden, mielenterveyden ja kroonisten sairauksien ohjelmat.

Lisäksi käynnistettiin lukuisia terveyttä edistäviä hankkeita kuten HIVin/AIDSin ehkäisy- ja kontrolliohjelma, tupakoinnin rajoittamisohjelma ja kansallinen hammasterveysohjelma sekä otettiin käyttöön mobiili ensiapupalvelu.

– Keskittyminen terveyden edistämisen toimenpiteisiin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn on tuonut kustannussäästöjä ja niillä on ollut positiivinen vaikutus brasilialaisten terveydentilaan, havainnollistaa Sayuri Tanaka Maeda.

Brasilian taloustilanne luo haasteita järjestelmälle

Hyvästä kehityksestä huolimatta on tämänhetkinen tilanne Brasilian julkisessa terveydenhuollossa erittäin haastava. Maa kamppailee laajojen talousvaikeuksien kanssa ja julkiset investoinnit terveydenhuoltoon on jäädytetty vuosiksi eteenpäin. Samanaikaisesti kun julkisen terveydenhuollon resursseja vähennetään, kasvaa niiden kysyntä. Ratkaisujen etsimisessä ongelmaan muun muassa professori Sayuri Tanaka Maedalla työsarkaa riittää.

Sayuri Tanaka Maeda toimii parhaillaan vierailijaprofessorina Työterveyslaitoksella. Uransa hän on aloittanut ruohonjuuritasolta olleessaan harjoittelijana hoitotyössä. Tällä hetkellä hän työskentelee São Paulon sairaanhoitajakoulussa professorina. Koulutukseltaan professori Sayuri Tanaka Maeda on sekä terveydenhuollon johtamisen tohtori että ekonomisti.