25.9.2017

Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä (KUMOUS)  -hankkeen tulokset esitellään syksyllä 2017 verkossa nähtävässä ja kuultavassa webinaari-sarjassa. Sarja toteutetaan käytännön ja tutkimuksen vuoropuheluna.

Sarja rohkaisee kokeilemaan ”digiä” sekä pohtimaan sen vastuullista soveltamista. Webinaarien alustukset avaavat onnistuneita digikokeiluja ja niistä opittua varhaiskasvatuksessa, nuorten arjessa, digimurroksessa olevassa työssä sekä iäkkäiden asumisessa.

 

Webinaarien aiheet ja ajankohdat

Uusi oppiminen: Lapset keksijöinä 11.10. klo 13–14

Miten Vantaalla on toteutettu digitaalisuutta hyödyntävää oppimista varhaiskasvatuksessa yhteistyössä kirjastojen kanssa? Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

 • pedagoginen tvt-asiantuntija Päivi Leppänen, Vantaan kaupunki
 • pedagoginen informaatikko Heli Eboru, Vantaan kaupunginkirjasto
 • dosentti Marja Toivonen, Helsingin yliopisto
 • erikoistutkija Kirsi Hyytinen, VTT OY

>> Ilmoittaudu webinaariin

Nuorten arjen hallinta digiajassa 25.10. klo 9–10

Mitä tutkimustuloksia on saatu opintopudokkaista sekä Edupolin kehittämiä keinoja nuorten arjen hallinnan parantamiseksi? Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

 • tiimipäällikkö Ulla Posti, Edupoli
 • tohtorikoulutettava Anne Nordlund, Helsingin yliopisto

>> Ilmoittaudu webinaariin

Digiajan uusi ammattilaisuus 1.11. klo 9–10

Todennäköisiä suuntia uudelle ammattilaisuudelle sote-digityössä. Tutustumme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, ammattilaisten muuttuviin työrooleihin ja palveluratkaisuihin. Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

 • muutosagentti Marjukka Ervelius, Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry
 • muutosjohtaja Merja Tepponen, Eksote
 • vanhempi tutkija Eveliina Saari, Työterveyslaitos

>> Ilmoittaudu webinaariin

Ikäihmisten mielekäs digiarki 8.11. klo 9–10

Tarjolla on tuloksia teknologian käyttöönotosta vanhusten palveluasumisessa. Tutustumme Lahdessa ja Lappeenrannassa toteutettuihin kokeiluihin, joissa on yhdistetty teknologiaa ja uudenlaisia toimintamalleja. Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

 • toiminnanjohtaja Päivi Ahonen, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö
 • professori Helinä Melkas, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • erikoistutkija Mirva Hyypiä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • erikoistutkija Satu Pekkarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

>> Ilmoittaudu webinaariin

 

Lisätietoa hankkeesta: www.digikumous.fi